Specifications Table for EKHVMYD-AB

EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1
Chladicí výkon Jm. kW 5.0 (1) 8.0 (1)
Topný výkon Jm. kW 5.60 (2) 9.00 (2)
Casing Barva   Metalická šedá Metalická šedá
  Material   Povrstvený plech Povrstvený plech
Rozměry Jednotka Výška mm 705 705
    Šířka mm 600 600
    Hloubka mm 695 695
  Zabalená jednotka Výška mm 860 860
    Šířka mm 680 680
    Hloubka mm 800 800
Hmotnost Jednotka kg 120 120
  Zabalená jednotka kg 135 135
Balení Materiál   EPS, Karton, MDF, Dřevo (paleta), Kov EPS, Karton, MDF, Dřevo (paleta), Kov
  Hmotnost kg 9 9
Výměník tepla na straně chladiva Typ   Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla
  Množství   1 1
  Desky Množství   66 66
  Materiál   AISI 316 AISI 316
  Izolační materiál   Plstěný typ Plstěný typ
Pump Type   Stejnosměrný motor_ Stejnosměrný motor_
  Počet rychlostí   Řízený měničem Řízený měničem
  Jmenovitý ESP jednotky Vytápění kPa 84.9 (3) 69.2 (3)
Vodní strana Výměník tepla Průtok vody Min. l/min 5.0 5.0
    Vytápění Jm. l/min 16.1 (3) 25.8 (3)
    Chlazení Jm. l/min 14.3 (3) 22.9 (3)
  Vytápění Typ   Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla
    Množství   1 1
    Desky Množství   72 72
    Materiál   AISI 316 AISI 316
    Objem vody l 2.2 2.2
    Izolační materiál   Plstěný typ Plstěný typ
  Chlazení Typ   Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla
    Množství   1 1
    Desky Množství   42 42
    Materiál   AISI 316 AISI 316
    Objem vody l 0.8 0.8
    Izolační materiál   Typ EPDM Typ EPDM
Expanzní nádoba Vytápění Objem l 7 7
  Chlazení Objem l 2 2
  Max. tlak vody bar 3 3
  Přívodní tlak bar 1 1
Vodní filtr Průměr perforací mm 1.0 1.0
  Materiál   Mosaz Mosaz
Kaskáda kompresorů Množství   1 1
  Motor Typ   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
    Startovací metoda   Kompresor s invertorem Kompresor s invertorem
Vodní okruh Piping connections diameter palce G 1" (zásuvka) G 1" (zásuvka)
  Potrubí palce 1" 1"
  Bezpečnostní ventil bar 3 3
  Tlakoměr   Ano Ano
  Vypouštěcí ventil / Plnicí ventil   Ano Ano
  Odpojovací ventil   Ano Ano
  Vypouštěcí ventil vzduchu   Ano Ano
  Systém ohřevu vody Objem vody Max. l 200 200
      Min. l 20 20
Chladivo Typ   R-134a R-134a
  Náplň kg 2.0 2.0
Okruh chladiva Průměr strany plynu mm 12.7 12.7
  Průměr strany sání mm 15.9 15.9
  Průměr strany kapaliny mm 9.5 9.5
  Vysokotlaká strana Návrhový tlak bar 38 38
Chladicí olej Objem náplně l 0.75 0.75
  Type   FVC50K FVC50K
Hladina akustického tlaku Jm. dBA 40 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7) 42 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7)
  Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 38 (4), 0 (7), 0 (6) 38 (4), 0 (7), 0 (6)
Provozní rozsah Vytápění Okolí Min. °C -15 -15
      Max. °C 20 20
    Vody strana Min. °C 25 (8) 25 (8)
      Max. °C 80 (8) 80 (8)
  Chlazení Okolí Min. °CDB 10 10
      Max. °CDB 43 43
    Vody strana Min. °C 5 (7) 5 (7)
      Max. °C 20 (7) 20 (7)
  Teplá užitková voda Okolí Min. °CDB -15 -15
      Max. °CDB 35 35
    Vody strana Min. °C 45 (8) 45 (8)
      Max. °C 75 (8) 75 (8)
Místo instalace Uvnitř Uvnitř
Power supply Název   V1 V1
  Fáze   1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50
  Napětí V 220-240 220-240
  Rozsah napětí Min. % -10 -10
    Max. % 6 6
Proud Zmax Text Ω 0.46, Viz poznámka 9, Viz poznámka 10, Viz poznámka 11 0.46, Viz poznámka 9, Viz poznámka 10, Viz poznámka 11
  Minimum Ssc value kVa 1459, Viz poznámka 12 1459, Viz poznámka 12
  Maximální proud při provozu Chlazení A 16.5 16.5
    Vytápění A 16.5 16.5
  Doporučené jištění A 20 20
Více nájemníků Napájení Napětí V 24 24
    Rozsah napětí Min. % -20 -20
      Max. % 20 20
  Proud Maximální proud při provozu A 1 1
    Doporučené pojistky A 3.15 3.15
Wiring connections For power supply Quantity   2G 2G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Výhodná sazba kWh pro napájecí jednotky Množství   2G+2G 2G+2G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Pro napájení více bytů Množství   2G 2G
    Poznámka   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Pro připojení s vnější jednotkou Množství   2 2
    Poznámka   F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake Vnitřní a venkovní jednotka Vnitřní a venkovní jednotka
Poznámky Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB
  EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmínky okolního prostředí: 7° CDB/6° CWB EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmínky okolního prostředí: 7° CDB/6° CWB
  Pro vodu Dt 5°C Pro vodu Dt 5°C
  Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 55°C; LW 65°C Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 55°C; LW 65°C
  Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 70℃; LW 80℃ Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 70℃; LW 80℃
  Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku. Hladina hluku platí pro volný prostor před jednotkou, neboť je měřena v částečně zvukově izolované komoře. Naměřené hodnoty ve skutečných podmínkách instalace budou vyšší v důsledku hlučnosti okolního porstředí a odrazu zvuku.
  EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu EW = teplota vody na vstupu do jednotky, LW = teplota vody na výstupu
  Viz samostatný výkres s provozním rozsahem Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
  V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax. V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax.
  Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A. Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A.
  Zsys: impedance systému Zsys: impedance systému
  Kortslutningseffekt Kortslutningseffekt