Specifications Table for EKHWE-A3Z2

EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
Upevnění Podlaha Podlaha
Casing Barva   RAL9010 RAL9010
  Material   Ocel natřená epoxidovou barvou Ocel natřená epoxidovou barvou
Rozměry Jednotka Výška Nádrž mm 1,580 1,572
    Průměr mm 545 660
  Zabalená jednotka Výška mm 1,835 1,830
    Šířka mm 615 720
    Hloubka mm 625 730
Hmotnost Jednotka Prázdná kg 104 140
  Zabalená jednotka Prázdná kg 117 158
Balení Materiál   Dřevo, EPS, Kartón_ Dřevo, EPS, Kartón_
  Hmotnost kg 13 18
Tank Objem vody l 200 300
  Materiál   Smaltovaná ocel podle DIN 4753TL2 Smaltovaná ocel podle DIN 4753TL2
  Maximum water temperature °C 75 75
  Maximální tlak vody bar 10 10
  Izolace Tepelná ztráta kWh/24 h 1.9 (1) 2.5 (1)
    Materiál   Pěnový polyuretan bez fluorovaných uhlovodíků HFC Pěnový polyuretan bez fluorovaných uhlovodíků HFC
    Minimální tloušťka mm 47.5 50.0
  Třída energetické účinnosti   C D
  Tepelná ztráta v pohotovostním režimu W 79 104
  Objem pro skladování l 200 300
  Objem pro skladování 0 0
Tepelný výměník Množství   1 1
Přídavný ohřívač Množství   1.0 1.0
  Výkon kW 3 3
3-way valve Coefficient of flow (kV) Jednotka m³/h 12.0 12.0
  Vstup palce RP 1" RP 1"
  Výstup Typ palce 2 x RP 1" 2 x RP 1"
Temperature sensor Délka kabelu m 12.0 12.0
Spoje potrubí Výměník tepla na vstupu vody - průměr palce Rp 3/4'' Rp 3/4''
  Výměník tepla na výstupu vody - průměr palce Rp 3/4'' Rp 3/4''
  Vstup studené vody Průměr palce G 3/4" G 3/4"
  Výstup horké vody Průměr palce G 3/4" G 3/4"
  Připojení recirkulace palce G 3/4" G 3/4"
Power supply Fáze   2~ 2~
  Frekvence Hz 50 50
  Napětí V 400 400
Proud Jmenovitý proud při provozu (RLA) A 7.5 7.5
  Pojistka Size A 20 20
    Pól   2 2
Notes_Description Tepelné ztráty ΔT=45 °C mezi zásobníkem teplé vody a okolním vzduchem. Tepelné ztráty ΔT=45 °C mezi zásobníkem teplé vody a okolním vzduchem.