Specifications Table for EKRUCBL

EKRUCBL5A EKRUCBL4A EKRUCBL1A EKRUCBL2A EKRUCBL6A EKRUCBL7A EKRUCBL3A
Control systems Třída řízení teploty   C C C C C C C
  Přínos k celoroční účinnosti prostorového vytápění % 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0