EKRUCBSA
Řídicí systémy Třída řízení teploty   C
  Přínos k celoroční účinnosti prostorového vytápění % 4.0