Specifications Table for EPGA011-016DV

EPGA11DAV3 EPGA14DAV3 EPGA16DAV3
Rozměry Jednotka Výška mm 1,440 1,440 1,440
    Šířka mm 1,160 1,160 1,160
    Hloubka mm 380 380 380
Hmotnost Jednotka kg 143 143 143
Provozní rozsah Chlazení Min. °CDB 10 10 10
    Max. °CDB 43 43 43
  Teplá užitková voda Min. °CDB -28 -28 -28
    Max. °CDB 35 35 35
Spoje potrubí Rozdíl hladin IU - OU Max. m 10.0 10.0 10.0
Hladina akustického výkonu Vytápění Jm. dBA 64.0 (1) 64.0 (1) 66.0 (1)
  Chlazení Jm. dBA 68.0 (1) 68.0 (1) 68.0 (1)
Hladina akustického tlaku Vytápění Jm. dBA 48.0 (2) 49.0 (2) 52.0 (2)
  Chlazení Jm. dBA 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
Chladivo Typ   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Náplň TCO2Eq 2.36 2.36 2.36
  Náplň kg 3.50 3.50 3.50
Power supply Název   V3 V3 V3
  Fáze   1N~ 1N~ 1N~
  Frekvence Hz 50 50 50
  Napětí V 230 230 230
Proud Doporučené jištění A 32 32 32
Poznámky (1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C) (1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C) (1) - Chlazení Ta 35 °C - LWE 18℃ (DT = 5 °C); Vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35℃ (DT = 5 °C)
  (2) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta ST/MT 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta ST/MT 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C). (2) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta ST/MT 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C).
  (3) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C). (3) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C). (3) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Další informace viz výkres zvukového spektra. Podmínka: Ta 35 °C – LWE 7 °C (DT = 5 °C).