EWAQ080G-XR EWAQ105G-XR EWAQ090G-XR EWAQ130G-XR EWAQ115G-XR EWAQ150G-XR
Chladicí výkon Jm. kW 75.95 100.3 86 124.8 110.5 140.8
  Jmenovitý kW 75.95 100.3 86 124.8 110.5 140.8
Capacity control Method   Staged Staged Staged Staged Staged Staged
  Minimální výkon % 50 50 44 44 44 43
Příkon Chlazení Jm. kW 26.4 34.66 29.91 43.32 39.02 49.84
EER 2.877 2.894 2.875 2.88 2.832 2.825
ESEER 4.18 4.27 4.29 4.21 4.31 4.33
IPLV 4.85 4.93 4.99 4.89 4.99 5.03
SEER 3.847 4.25 4.01 4.319 4.118 4.087
Rozměry Jednotka Hloubka mm 2,680 3,200 3,200 3,800 3,200 3,800
    Výška mm 1,800 1,800 1,800 1,820 1,800 1,820
    Šířka mm 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195
Hmotnost Provozní hmotnost kg 774 1,032 890 1,132 1,070 1,174
  Jednotka kg 764 1,017 880 1,116 1,054 1,153
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Materiál   Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy
Vodní výměník tepla Type   Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger
  Průtok vody Chlazení Jmen. l/s 3.6 4.8 4.1 6 5.3 6.7
  Pokles tlaku vody Chlazení Jmen. kPa 23.3 18.4 29.6 23 17.8 18.4
  Objem vody l 5.58 4.86 4.86 5.6 5.6 8.1
  Izolační materiál   Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka
Vzduchový výměník tepla Type   Mikrokanál Mikrokanál Mikrokanál Mikrokanál Mikrokanál Mikrokanál
Tepelný výměník Vnitřní strana   voda voda voda voda voda voda
  Outdoor side   vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch
Ventilátor Množství   6 8 6 10 8 10
  Typ   Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem
  Průtok vzduchu Jm. l/s 6,787 9,023 7,356 11,309 9,023 11,309
    Chlazení Rated m³/h 24,022.68 32,024.1 26,510.07 40,037.13 32,024.1 40,037.13
  Průměr mm 450 450 450 450 450 450
  Otáčky ot./min 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108
Motor ventilátoru Pohon   DOL DOL DOL DOL DOL DOL
  Vstup Chlazení W 2,040 2,720 2,040 3,400 2,720 3,400
Kompresor Množství_   2 2 2 2 2 2
  Type   Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression
  Driver   Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor Elektromotor
  Olej Objem náplně l 6.76 9.34 8.05 13.6 11.47 13.6
Provozní rozsah Vzduchová strana Chlazení Max. °CDB 45 45 45 45 45 45
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Vody strana Chlazení Max. °CDB 15 15 15 15 15 15
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
Hladina akustického výkonu Chlazení Jm. dBA 80 84 82 86 86 86
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 62 66 65 67 68 67
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
  Okruhy Množství   1 1 1 1 1 1
  Náplň kg 9.1 13.1 12.7 16.1 13.2 15
Náplň chladiva Na okruh TCO2Eq 19 27.3 26.5 33.6 27.6 31.3
Spoje potrubí Evaporator water inlet/outlet (OD)   2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2
Prostorové chlazení A Podmínka 35 °C Pdc kW 76.0 100.3 86.0 124.8 110.5 140.8
    EERd   2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8
  B Podmínka 30 ℃ Pdc kW 56.2 74.4 60.1 95.0 75.5 100.5
    EERd   3.9 4.1 4.2 4.0 4.1 4.0
  C Podmínka 25 ℃ Pdc kW 35.7 47.1 40.4 58.7 51.9 66.2
    EERd   4.8 5.1 4.7 5.2 4.9 4.7
  D Podmínka 20 °C Pdc kW 16.0 21.1 18.1 26.2 23.2 29.6
    EERd   4.8 5.5 5.0 5.5 5.1 4.9
  ηs, c % 150.9 167.0 157.4 169.8 161.7 160.5
Obecně Informace o dodavateli/výrobci Name and address   Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy
LW (A) Hladina akustického výkonu (podle EN14825) dB(A) 80 84 82 86 86 86
Chlazení Cdc (Degradace chlazení)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Použité standardní jmenovité podmínky Středněteplotní aplikace Středněteplotní aplikace Středněteplotní aplikace Středněteplotní aplikace Středněteplotní aplikace Středněteplotní aplikace
Spotřeba energie v jiném než aktivním režimu Crankcase heater mode PCK W 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
  Režim vypnuto POFF W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Pohotovostní režim Chlazení PSB W 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
  Režim vypnutí termostatu PTO Chlazení W 0.136 0.156 0.136 0.156 0.156 0.156
Power supply Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 400 400 400 400 400 400
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
Jednotka Spouštěcí proud Max. A 213 272 264 329 319 367
  Provozní proud Chlazení Jmen. A 54 63 58 78 71 90
    Max. A 70 83 75 101 91 116
  Max. proud na jednotku pro průměr kabelu A 77 91 83 111 100 128
Ventilátory Jmenovitý proud při provozu A 6 8 6 10 8 10
Kompresor Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Napětí V 400 400 400 400 400 400
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
  Maximální proud při provozu A 62 73 67 89 81 104
  Startovací metoda   Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová
Poznámky Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.
  Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující
  Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda
  Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).
  Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.
  Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.
  Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.
  Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.
  Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm
  Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.
  Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: (proud pro kompresor při plném zatížení + proud pro ventilátory) x 1,1
  Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511)
  Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem.
  Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci.