EWYQ075G-XR EWYQ085G-XR EWYQ100G-XR EWYQ110G-XR EWYQ120G-XR EWYQ140G-XR EWYQ160G-XR
Chladicí výkon Jm. kW 75.2 (1) 84.5 (1) 95.0 (1) 111 (1) 120 (1) 139 (1) 155 (1)
Topný výkon Jm. kW 82.2 (2) 91.2 (2) 110 (2) 127 (2) 138 (2) 156 (2) 170 (2)
Capacity control Method   Krok Krok Krok Krok Krok Krok Krok
  Minimální výkon % 50 44 50 44 50 43 50
Příkon Chlazení Jm. kW 27.7 (1) 32.7 (1) 38.6 (1) 41.5 (1) 47.4 (1) 52.8 (1) 61.5 (1)
  Vytápění Jm. kW 26 (2) 29 (2) 34 (2) 39 (2) 43 (2) 50 (2) 54 (2)
EER 2.71 (1) 2.59 (1) 2.46 (1) 2.68 (1) 2.52 (1) 2.64 (1) 2.51 (1)
COP 3.14 (2) 3.12 (2) 3.24 (2) 3.25 (2) 3.20 (2) 3.11 (2) 3.13 (2)
ESEER 3.85 3.90 3.79 3.92 3.76 3.86 3.79
IPLV 4.35 4.41 4.29 4.42 4.27 4.40 4.35
SCOP 3.25 (3) 3.20 (3) 3.46 (3) 3.42 (3) 3.39 (3) 3.33 (3) 3.35 (3)
Rozměry Jednotka Hloubka mm 2,826 2,826 2,826 3,426 3,426 4,026 4,026
    Výška mm 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
    Šířka mm 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195
Hmotnost Provozní hmotnost kg 888 951 1,118 1,224 1,254 1,374 1,441
  Jednotka kg 880 942 1,107 1,213 1,243 1,363 1,424
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Materiál   Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy Galvanizované a lakované ocelové plechy
Vodní výměník tepla Type   Pájená deska Pájená deska Pájená deska Pájená deska Pájená deska Pájená deska Pájená deska
  Průtok vody Chlazení Jmen. l/s 3.6 4.0 4.5 5.3 5.7 6.7 7.4
    Vytápění Jmen. l/s 4.0 4.4 5.3 6.1 6.7 7.5 8.2
  Pokles tlaku vody Chlazení Jmen. kPa 7.90 7.70 7.60 10.5 14.0 16.4 17.5
    Vytápění Jmen. kPa 9.50 9.10 11.2 14.4 19.8 21.7 22.5
  Objem vody l 8.10 9.40 10.8 10.8 10.8 10.8 16.7
  Izolační materiál   Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka Uzavřená buňka
Vzduchový výměník tepla Type   Vysoce účinný lamelový a trubkový typ Vysoce účinný lamelový a trubkový typ Vysoce účinný lamelový a trubkový typ Vysoce účinný lamelový a trubkový typ Vysoce účinný lamelový a trubkový typ Vysoce účinný lamelový a trubkový typ Vysoce účinný lamelový a trubkový typ
Ventilátor Množství   6 6 6 8 8 10  
  Typ   Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem Oběžné kolo s přímým pohonem
  Průtok vzduchu Jm. l/s 7,859 7,859 7,101 9,468 9,468 11,835 11,835
  Průměr mm 450 450 450 450 450 450 450
  Otáčky ot./min 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108
Motor ventilátoru Pohon   Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová
  Vstup Chlazení W 2.3 2.3 2.3 3.0 3.0 3.8 3.8
    Vytápění W 2.3 2.3 2.3 3.0 3.0 3.8 3.8
Kompresor Množství_   2 2 2 2 2 2 2
  Type   Šnekový kompresor Šnekový kompresor Šnekový kompresor Šnekový kompresor Šnekový kompresor Šnekový kompresor Šnekový kompresor
  Olej Objem náplně l 6.80 8.10 9.30 11.5 13.6 13.1 12.6
  Startovací metoda   Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová
Provozní rozsah Vzduchová strana Chlazení Max. °CDB 45 45 45 45 45 45 45
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Vytápění Max. °CDB 20 20 20 20 20 20 20
      Min. °CDB -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17
  Vody strana Chlazení Max. °CDB 15 15 15 15 15 15 15
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Vytápění Max. °CDB 50 50 50 50 50 50 50
      Min. °CDB 25 25 25 25 25 25 25
Hladina akustického výkonu Chlazení Jm. dBA 80 (4) 82 (4) 84 (4) 86 (4) 86 (4) 86 (4) 86 (4)
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 62 65 66 68 68 67 67
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Okruhy Množství   1 1 1 1 1 1 1
Náplň chladiva Na okruh kg 17.0 17.7 23.5 29.4 28.3 32.0 34.9
  Na okruh TCO2Eq 35.5 36.9 49.1 61.4 59.1 66.8 72.9
Spoje potrubí Evaporator water inlet/outlet (OD)   2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2
Obecně Informace o dodavateli/výrobci Name and address   Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy
    Název nebo obchodní značka   Daikin Applied Europe Daikin Applied Europe Daikin Applied Europe Daikin Applied Europe Daikin Applied Europe Daikin Applied Europe Daikin Applied Europe
  Popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda   Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
    Tepelné čerpadlo solanka-voda   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
    Kombinace tepelného čerpadla a ohřívače   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
    Nízkoteplotní tepelné čerpadlo   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
    Integrovaný pomocný ohřívač   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
    Tepelné čerpadlo voda-voda   Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
LW (A) Hladina akustického výkonu (podle EN14825) dB(A) 80 82 84 86 86 86 86
Prostorové vytápění obecně Ostatní Regulace výkonu   Stupňovitý Stupňovitý Stupňovitý Stupňovitý Stupňovitý Stupňovitý Stupňovitý
    Cdh (pro vytápění)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Prostorové vytápění Výstup vody 35°C v průměrném podnebí Obecné Roční spotřeba energie kWh 49,231 59,098 57,504 62,371 58,987 68,347 73,151
      Ƞs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 131 129 142 140 142 138 140
      Pjmen při -10 °C kW 79.9 94.7 101 108 104 117 127
      SCOP   3.35 3.31 3.62 3.58 3.63 3.53 3.58
    Podmínky A (-7 °CST/-8 °CMT) COPd   2.50 2.47 2.61 2.60 2.58 2.50 2.48
      Pdh kW 53.9 59.5 73.1 83.5 91.6 103.2 112.3
      PERd % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
    Podmínky B (2 °CST/1 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
      COPd   3.22 3.23 3.46 3.38 3.41 3.30 3.38
      Pdh kW 43.1 51.2 54.5 58.3 60.4 68.0 74.0
      PERd % 65.0 70.5 60.0 55.0 48.0 49.0 49.0
    Podmínky C (7 °CST/6 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
      COPd   4.58 4.71 4.94 4.75 4.60 4.50 4.57
      Pdh kW 28.0 33.2 35.4 37.9 36.4 41.1 44.7
      PERd % 37.0 40.0 34.0 31.0 27.0 27.0 27.0
    Podmínky D (12 °CST/11 °CMT) Cdh (Degradace vytápění)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
      COPd   5.25 5.43 5.60 5.21 5.12 5.02 5.07
      Pdh kW 12.0 14.2 15.2 16.3 15.6 17.6 19.2
      PERd % 13.0 14.0 12.0 10.0 8.3 8.1 8.2
    Jmenovitý pomocný topný výkon Psup (při Tnávrh -10 °C) kW 26.2 35.3 27.6 25.0 12.4 13.2 14.0
    Tbiv (bivalentní teplota) COPd   3.22 3.20 3.27 3.16 2.95 2.86 2.84
      Pdh kW 58.4 65.6 77.6 87.2 91.6 103.2 112.3
      PERd % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      Tbiv °C -3 -2 -4 -5 -7 -7 -7
    Tol (provozní limit teploty) COPd   2.46 2.44 2.59 2.56 2.55 2.48 2.45
      Pdh kW 53.6 59.4 73.3 82.9 91.2 103.5 112.9
      PERd % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 45 45 45 45 45 45 45
Power supply Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 400 400 400 400 400 400 400
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10
Jednotka Spouštěcí proud Max. A 213 264 270 319 327 367 381
  Provozní proud Chlazení Jmen. A 54 60 65 71 80 90 103
    Max. A 70 75 81 91 99 116 131
  Max. proud na jednotku pro průměr kabelu A 77 83 89 100 109 128 144
Ventilátory Jmenovitý proud při provozu A 6 6 6 8 8 10 10
Kompresor Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Napětí V 400 400 400 400 400 400 400
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10 10
  Maximální proud při provozu A 62 67 73 81 89 104 119
Poznámky Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži. Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12℃; teplota vody vystupující z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C; provoz při plné zátěži.
  Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: okolí 7 °C,; kondenzátor 40,0/45,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: okolí 7 °C,; kondenzátor 40,0/45,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: okolí 7 °C,; kondenzátor 40,0/45,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: okolí 7 °C,; kondenzátor 40,0/45,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: okolí 7 °C,; kondenzátor 40,0/45,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: okolí 7 °C,; kondenzátor 40,0/45,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení Topný výkon, příkon jednotky a COP je stanoven za následujících podmínek: okolí 7 °C,; kondenzátor 40,0/45,0 °C, jednotka provozována při plném zatížení
  SCOP závisí na následujících podmínkách: Tbivalent -3 °C, Tdesign -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, Ref. EN14825 SCOP závisí na následujících podmínkách: Tbivalent -3 °C, Tdesign -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, Ref. EN14825 SCOP závisí na následujících podmínkách: Tbivalent -3 °C, Tdesign -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, Ref. EN14825 SCOP závisí na následujících podmínkách: Tbivalent -3 °C, Tdesign -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, Ref. EN14825 SCOP závisí na následujících podmínkách: Tbivalent -3 °C, Tdesign -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, Ref. EN14825 SCOP závisí na následujících podmínkách: Tbivalent -3 °C, Tdesign -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, Ref. EN14825 SCOP závisí na následujících podmínkách: Tbivalent -3 °C, Tdesign -10 °C, průměrné podmínky okolního prostředí, Ref. EN14825
  Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující Ak.výkon(výpar.12/7°C,okolní prostředí 35°C při plném zatížení)v souladu s normou ISO9614 a s certifikací Eurovent8/1. Certifikace se týká pouze celkového akustického výkonu, ak.výkon se počítá z hladiny ak.výkonu a používá se pouze pro info., není zavazující
  Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda Kapalina: Voda
  Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS). Více podrobností o provozních omezeních, viz software pro výběr chladicí jednotky (CSS).
  Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny. Skutečná náplň chladiva závisí na finální konstrukci jednotky. Podrobnosti naleznete na štítku jednotky.
  Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %. Tolerance kolísání napětí ± 10 %. Povolená změna napětí mezi fázemi je ± 3 %.
  Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu. Maximální spouštěcí proud: rozběhový proud největšího kompresoru + proud ostatních kompresorů při maximálním zatížení + proud ventilátorů při maximálním zatížení. V případě jednotek řízených invertorem nedochází při spouštění k nárazovému proudu.
  Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory. Jmenovitý proud v režimu chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 12°C; teplota vody na výstupu z výparníku 7℃; teplota okolního vzduchu 35°C. Proud pro kompresor + ventilátory.
  Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm
  Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding. Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.
  Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1 Maximální proudy pro určení průměru drátů: plné zatížení kompresoru x 1,1
  Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou
  Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1
  Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511) Účinnost jednotek je udávána pro ideální provozní podmínky, které lze reprodukovat v laboratorním prostředí podle požadavků uznávaných oborových norem (např. EN14511)
  Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem. Hodnoty rozměrů a hmotnosti jsou orientační. Přesné údaje najdete v certifikovaných výkresech, dodávaných výrobcem.
  Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci. Podrobné informace o dalším příslušenství najdete v oddílu věnovaném příslušenství v technické dokumentaci.