FCQG71FVEB / RZQSG71L3V1B FCQG100FVEB / RZQSG100L9V1B FCQG125FVEB / RZQSG125L9V1B FCQG140FVEB / RZQSG140L9V1B
Chladicí výkon Jm. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Topný výkon Jm. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Příkon Chlazení Jm. kW 2.12 2.88 3.74 4.45
  Vytápění Jm. kW 2.08 3.05 3.96 4.54
Jmenovitá účinnost EER   3.21 3.30 3.21 3.01
  COP   3.61 3.54 3.41 3.41
  Roční spotřeba energie kWh 1,060 (0.000) 1,440 (0.000) 1,870 (0.000)  
  Směrnice o energetických štítcích Chlazení   A A A  
    Vytápění   A B B  
Sezónní účinnost (podle EN14825) Chlazení Třída energetické úspornosti   A++ A A  
    Pnávrh kW 6.80 9.50 12.00  
    SEER   6.10 6.50 5.30  
    Roční spotřeba energie kWh 390 512 793  
    A Podmínka (35 °C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
      EERd   3.10 3.30 2.91  
      příkon kW 2.19 2.88 4.13  
    B Podmínka (30 ℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
      EERd   3.94 4.58 3.14  
      příkon kW 1.27 1.53 2.82  
    C Podmínka (25 ℃ - 27/19) Pdc kW 3.51 4.56 5.69  
      EERd   8.43 8.30 6.91  
      příkon kW 0.42 0.55 0.83  
    D Podmínka (20 ℃ - 27/19) Pdc kW 3.63 3.99 3.98  
      EERd   11.57 11.57 10.19  
      příkon kW 0.31 0.35 0.40  
  Vytápění (průměrné podmínky) Třída energetické úspornosti   A+ B B  
    Pnávrh kW 6.33 7.60 8.03  
    SCOP   4.10 4.10 4.01  
    SCOPnet   4.11 4.02  
    Roční spotřeba energie kWh 2,162 2,596 2,804  
    Požadované záložní vytápění za konstrukčních podmínek kW 0.58 0.52 0.72  
    TOL Tol (provozní limit teploty) °C -15 -15 -15  
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 6.00 7.66 7.64  
      COPd (deklarované COP)   1.85 2.07 2.09  
      Příkon kW 3.24 3.71 3.66  
    TBivalent Tbiv (bivalentní teplota) °C -7 -7 -7  
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 5.60 6.72 7.10  
      COPd (deklarované COP)   2.25 3.21 2.94  
      Příkon kW   2.10 2.42  
    A Podmínka (-7 °C) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 5.60 6.72 7.10  
      COPd (deklarované COP)   2.25 3.21 2.94  
      Příkon kW   2.10 2.42  
    B Podmínka (2 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 4.06 5.07 5.07  
      COPd (deklarované COP)   4.18 3.75 3.69  
      Příkon kW   1.36 1.38  
    C Podmínka (7 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 2.89 3.06 3.07  
      COPd (deklarované COP)   6.40 5.98 5.89  
      Příkon kW   0.52 0.53  
    D Podmínka (12 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 3.28 3.49 3.50  
      COPd (deklarované COP)   7.36 7.04 6.94  
      Příkon kW   0.50 0.51  
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 7.0  
Chlazení Psb (Pohotovostní režim chlazení) W 7.0 7.0 7.0  
  Cdc (Degradace chlazení)   0.25 0.25 0.25  
Vytápění Psb (Pohotovostní režim vytápění) W   7.0 7.0  
  Cdh (Degradace vytápění)   0.25 0.25 0.25  
Pck (Režim ohřívání olejové skříně) W 0.0 0.0 0.0  
Poff (Režim vypnutí) W 0.0 0.0 0.0  
Zahrnuta funkce chlazení Ano Ano Ano  
Zahrnuta funkce vytápění Ano Ano Ano  
Zahrnuto průměrné klima Ano Ano Ano  
Zahrnuta chladná sezóna Ne Ne Ne  
Zahrnuta teplá sezóna Ne Ne Ne  
Logo Ecolabel Ne Ne Ne  
Poznámky EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU
  Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení
    Roční spotřeba energie odpovídá Směrnici 2002/31/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost Roční spotřeba energie odpovídá Směrnici 2002/31/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost  
    SEER a SCOP odpovídají EN 14825 SEER a SCOP odpovídají EN 14825