FCQHG100FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG71FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L9V1B
Indoor unit FCQHG100F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG140F FCQHG140F FCQHG125F FCQHG140F
Outdoor unit RZQG71L9V1 RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Chladicí výkon Jm. kW   6.8 9.5     12.0 13.4
Topný výkon Jm. kW   7.5 10.8     13.5 15.5
Příkon Chlazení Jm. kW   1.66 2.15     3.00 4.00
  Vytápění Jm. kW   1.56 2.16     3.07 3.77
Jmenovitá účinnost EER   4.09 4.42     4.00 3.35
  COP   4.80 4.99     4.40 4.12
  Roční spotřeba energie kWh   830 (0.000) 1,075 (0.000)     1,500 (0.000)  
  Směrnice o energetických štítcích Chlazení   A A     A  
    Vytápění   A A     A  
Sezónní účinnost (podle EN14825) Chlazení Třída energetické úspornosti   A++ A++ A++ A++ A++ A++  
    Pnávrh kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
    SEER   7.00 6.91 7.00 7.00 6.61 6.61  
    Roční spotřeba energie kWh 340 345 475 475 636 636  
    A Podmínka (35 °C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
      EERd   4.09 4.09 4.42 4.42 3.94 3.81  
      příkon kW 1.67 1.67 2.15 2.15 3.05 3.15  
    B Podmínka (30 ℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 7.00  
      EERd   6.12 6.12 5.92 5.92 4.82 5.61  
      příkon kW 0.82 0.82 1.19 1.19 1.84 1.25  
    C Podmínka (25 ℃ - 27/19) Pdc kW 4.12 4.12 5.79 5.79 6.00 5.89  
      EERd   8.56 8.56 8.66 8.66 8.27 6.54  
      příkon kW 0.49 0.49 0.67 0.67 0.73 0.91  
    D Podmínka (20 ℃ - 27/19) Pdc kW 4.33 4.33 6.05 6.05 5.73 5.87  
      EERd   11.63 11.63 11.24 11.24 10.76 7.87  
      příkon kW 0.38 0.38 0.54 0.54 0.54 0.75  
  Vytápění (průměrné podmínky) Třída energetické úspornosti   A+ A+ A++ A++ A++ A++  
    Pnávrh kW 7.60 7.60 11.30 11.30 12.66 12.66  
    SCOP   4.54 4.54 4.80 4.80 4.63 4.63  
    SCOPnet   4,566.00 4.57 4.84 4,835.00 4.65 4.65  
    Pdh topný výkon při -10° kW   6.71          
    Roční spotřeba energie kWh 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829  
    Požadované záložní vytápění za konstrukčních podmínek kW 0.89 0.89 1.60 1.60 1.11 1.11  
    TOL Tol (provozní limit teploty) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 6.69 6.69 9.18 9.18 12.12 12.12  
      COPd (deklarované COP)   2.32 2.32 2.75 2.75 2.13 2.13  
      Příkon kW 2.89 2.89 3.34 3.34 5.70 5.70  
    TBivalent Tbiv (bivalentní teplota) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20  
      COPd (deklarované COP)   3.11 3.11 3.72 3.72 2.95 2.95  
      Příkon kW 2.17 2.17 2.69 2.69 3.80 3.80  
    A Podmínka (-7 °C) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20  
      COPd (deklarované COP)   3.11 3.11 3.72 3.72 2.95 2.95  
      Příkon kW 2.17 2.17 2.69 2.69 3.80 3.80  
    B Podmínka (2 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 4.70 4.70 6.43 6.43 6.82 6.82  
      COPd (deklarované COP)   4.20 4.20 4.24 4.24 4.24 4.24  
      Příkon kW 1.12 1.12 1.52 1.52 1.61 1.61  
    C Podmínka (7 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 2.93 2.93 4.16 4.16 4.38 4.38  
      COPd (deklarované COP)   6.93 6.93 6.76 6.76 7.02 7.02  
      Příkon kW 0.43 0.43 0.62 0.62 0.63 0.63  
    D Podmínka (12 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 3.33 3.33 4.76 4.76 5.40 5.40  
      COPd (deklarované COP)   8.11 8.11 7.94 7.94 7.89 7.89  
      Příkon kW 0.42 0.42 0.60 0.60 0.69 0.69  
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
Chlazení Psb (Pohotovostní režim chlazení) W 7.0 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Cdc (Degradace chlazení)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Vytápění Psb (Pohotovostní režim vytápění) W 7.0 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0  
  Cdh (Degradace vytápění)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Pck (Režim ohřívání olejové skříně) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Poff (Režim vypnutí) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Zahrnuta funkce chlazení Ano Ano Ano Ano Ano Ano  
Zahrnuta funkce vytápění Ano Ano Ano Ano Ano Ano  
Zahrnuto průměrné klima Ano Ano Ano Ano Ano Ano  
Zahrnuta chladná sezóna Ne Ne Ne Ne Ne Ne  
Zahrnuta teplá sezóna Ne Ne Ne Ne Ne Ne  
Logo Ecolabel Ne Ne Ne Ne Ne Ne  
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA   64          
  Hladina akustick ého v ýkonu - uvnitř Chlazení Jm. dBA   53          
Poznámky   Roční spotřeba energie odpovídá Směrnici 2002/31/ES o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu pro domácnost EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU     EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU
    SEER a SCOP odpovídají EN 14825 Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení     Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení