Specifications Table for FHQ-C / RZQSG-L3/9V1

FHQ71CAVEB / RZQSG71L3V1B FHQ100CAVEB / RZQSG100L9V1B FHQ125CAVEB / RZQSG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQSG140L9V1B
Chladicí výkon Jm. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Topný výkon Jm. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 1.97 2.96 4.15 4.45
  Vytápění Jm. kW 1.88 2.99 3.73 4.54
Jmenovitá účinnost EER   3.46 3.21 2.89 3.01
  COP   4.00 3.61 3.62 3.41
  Annual energy consumption kWh 985 (0.000) 1,480 (0.000) 2,075 (0.000)  
  Směrnice o energetických štítcích Chlazení   A A C  
    Vytápění   A A A  
Sezónní účinnost (podle EN14825) Chlazení Třída energetické úspornosti   A+ A+ A+  
    Pnávrh kW 6.80 9.50 12.00  
    SEER   5.61 5.61 5.61  
    Roční spotřeba energie kWh 424 593 749  
    A Podmínka (35 °C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
      EERd   3.46 3.21 2.89  
      příkon kW 1.96 2.96 4.16  
    B Podmínka (30 ℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
      EERd   4.55 4.50 3.44  
      příkon kW 1.10 1.56 2.57  
    C Podmínka (25 ℃ - 27/19) Pdc kW 3.64 4.60 5.69  
      EERd   5.98 6.58 7.38  
      příkon kW 0.61 0.70 0.78  
    D Podmínka (20 ℃ - 27/19) Pdc kW 3.81 4.04 3.99  
      EERd   8.22 8.86 10.58  
      příkon kW 0.46 0.46 0.38  
  Vytápění (průměrné podmínky) Třída energetické úspornosti   A A A+  
    Pnávrh kW 7.60 7.60 7.60  
    SCOP   3.90 3.91 4.01  
    SCOPnet   3.92 4.02  
    Roční spotřeba energie kWh 2,727 2,722 2,654  
    Požadované záložní vytápění za konstrukčních podmínek kW 1.12 0.47 0.46  
    TOL Tol (provozní limit teploty) °C -15 -15 -15  
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 6.06 7.79 7.84  
      COPd (deklarované COP)   1.91 2.11 2.19  
      Příkon kW 3.17 3.70 3.58  
    TBivalent Tbiv (bivalentní teplota) °C -7 -7 -7  
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 6.72 6.72 6.72  
      COPd (deklarované COP)   2.33 3.22 3.00  
      Příkon kW   2.09 2.24  
    A Podmínka (-7 °C) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 6.72 6.72 6.72  
      COPd (deklarované COP)   2.33 3.22 3.00  
      Příkon kW   2.09 2.24  
    B Podmínka (2 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 4.61 5.16 5.18  
      COPd (deklarované COP)   3.73 3.64 3.90  
      Příkon kW   1.42 1.33  
    C Podmínka (7 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 2.92 3.10 3.10  
      COPd (deklarované COP)   5.72 5.42 5.51  
      Příkon kW   0.58 0.57  
    D Podmínka (12 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 3.32 3.53 3.53  
      COPd (deklarované COP)   6.60 6.38 6.49  
      Příkon kW   0.56 0.55  
Pto (Thermostat off) W 56.0 7.0 7.0  
Chlazení Psb (Pohotovostní režim chlazení) W 7.0 7.0 7.0  
  Cdc (Degradace chlazení)   0.25 0.25 0.25  
Vytápění Psb (Pohotovostní režim vytápění) W   7.0 7.0  
  Cdh (Degradace vytápění)   0.25 0.25 0.25  
Pck (Režim ohřívání olejové skříně) W 0.0 0.0 0.0  
Poff (Režim vypnutí) W 0.0 0.0 0.0  
Zahrnuta funkce chlazení Ano Ano Ano  
Zahrnuta funkce vytápění Ano Ano Ano  
Zahrnuto průměrné klima Ano Ano Ano  
Zahrnuta chladná sezóna Ne Ne Ne  
Zahrnuta teplá sezóna Ne Ne Ne  
Logo Ecolabel Ne Ne Ne  
Poznámky EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU
  Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení