Specifications Table for FNQ-A / RXS-L3

FNQ25A2VEB / RXS25L3V1B FNQ35A2VEB / RXS35L3V1B
Chladicí výkon Jm. kW 2.6 3.4
Topný výkon Jm. kW 3.20 4.00
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.69 1.11
  Vytápění Jm. kW 0.80 1.15
Jmenovitá účinnost EER   3.77 (1) 3.06 (1)
  COP   4.00 (1) 3.48 (1)
  Annual energy consumption kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Směrnice o energetických štítcích Chlazení   A B
    Vytápění   A B
Sezónní účinnost (podle EN14825) Chlazení Třída energetické úspornosti   A+ A+
    Pnávrh kW 2.60 3.40
    SEER   5.63 5.65
    Roční spotřeba energie kWh 162 211
    A Podmínka (35 °C - 27/19) Pdc kW 2.60 3.40
      EERd   3.77 3.06
      příkon kW 0.69 1.11
    B Podmínka (30 ℃ - 27/19) Pdc kW 1.92 2.51
      EERd   5.23 4.73
      příkon kW 0.37 0.53
    C Podmínka (25 ℃ - 27/19) Pdc kW 1.29 1.61
      EERd   8.39 8.38
      příkon kW 0.15 0.19
    D Podmínka (20 ℃ - 27/19) Pdc kW 1.36 1.42
      EERd   10.93 10.79
      příkon kW 0.12 0.13
  Vytápění (průměrné podmínky) Třída energetické úspornosti   A+ A+
    Pnávrh kW 2.80 2.90
    SCOP   4.24 4.05
    SCOPnet   4.28 4.08
    Roční spotřeba energie kWh 925 1,002
    Požadované záložní vytápění za konstrukčních podmínek kW 0.53 0.49
    TOL Tol (provozní limit teploty) °C -15 -15
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 1.93 2.15
      COPd (deklarované COP)   2.13 1.92
      Příkon kW 0.91 1.12
    TBivalent Tbiv (bivalentní teplota) °C -7 -7
      Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 2.48 2.57
      COPd (deklarované COP)   2.80 2.65
      Příkon kW 0.89 0.97
    A Podmínka (-7 °C) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 2.48 2.57
      COPd (deklarované COP)   2.80 2.65
      Příkon kW 0.89 0.97
    B Podmínka (2 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 1.51 1.56
      COPd (deklarované COP)   4.19 4.04
      Příkon kW 0.36 0.39
    C Podmínka (7 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 1.17 1.02
      COPd (deklarované COP)   5.51 5.16
      Příkon kW 0.21 0.20
    D Podmínka (12 ℃) Pdh (deklarovaný limit vytápění) kW 1.45 0.91
      COPd (deklarované COP)   7.97 6.20
      Příkon kW 0.18 0.15
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Chlazení Psb (Pohotovostní režim chlazení) W 14.0 14.0
  Cdc (Degradace chlazení)   0.25 0.25
Vytápění Cdh (Degradace vytápění)   0.25 0.25
Pck (Režim ohřívání olejové skříně) W 0.0 0.0
Poff (Režim vypnutí) W 14.0 14.0
Zahrnuta funkce chlazení Ano Ano
Zahrnuta funkce vytápění Ano Ano
Zahrnuto průměrné klima Ano Ano
Zahrnuta chladná sezóna Ne Ne
Zahrnuta teplá sezóna Ne Ne
Logo Ecolabel Ne Ne
Poznámky EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU EER/COP podle Eurovent 2012, pro použití pouze mimo státy EU
  Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení Jmenovitá účinnost: chlazení při 35°/27° jmenovité zatížení, vytápění při 7°/20° jmenovité zatížení