Specifications Table for FWN-AT

FWN04AATN6V3 FWN05AATN6V3 FWN06AATN6V3 FWN07AATN6V3 FWN08AATN6V3 FWN10AATN6V3
Chladicí výkon (standardní podmínky) Citelný výkon (2trubkový) Nízký kW 2.19 (1) 2.54 (1) 3.90 (1) 4.35 (1) 5.01 (1) 5.40 (1)
    Vysoký kW 2.98 (1) 3.56 (1) 4.47 (1) 5.04 (1) 6.29 (1) 6.83 (1)
  Celkový výkon (2trubkový) Nízký kW 2.83 (1) 3.38 (1) 5.22 (1) 5.78 (1) 6.20 (1) 6.84 (1)
    Vysoký kW 3.80 (1) 4.65 (1) 6.01 (1) 6.65 (1) 7.57 (1) 8.49 (1)
Topný výkon (standardní podmínky) Výkon (2trubkový) Nízký kW 3.04 (2) 3.55 (2) 5.59 (2) 6.29 (2) 6.47 (2) 7.28 (2)
    Vysoký kW 4.05 (2) 4.83 (2) 6.42 (2) 7.26 (2) 7.88 (2) 8.93 (2)
Vstup napájení Nízký kW 0.04 0.04 0.10 0.10 0.12 0.12
  Vysoký kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
Rozměry Jednotka Výška mm 559 559 559 559 559 559
    Šířka mm 754 754 964 964 1,170 1,170
    Hloubka mm 280 280 280 280 280 280
Hmotnost Jednotka kg 32.5 33.3 40.6 41.7 47.3 48.7
Fan Průtok vzduchu Nízký m³/h 534 532 1,019 1,000 1,207 1,198
    Vysoké m³/h 802 791 1,238 1,203 1,606 1,581
  Dostupný statický tlak Nízký Pa 29 30 40 41 38 38
    Vysoký Pa 65 65 59 59 67 66
Hladina celkového akustického výkonu Nízký dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Vysoký dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Hladina akustického tlaku Nízký dBA 49 (5) 49 (5) 54 (5) 56 (5) 57 (5) 57 (5)
  Vysoké dBA 61 (5) 61 (5) 64 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5)
Průtok vody Chlazení Nízký l/h 493 (1) 587 (1) 915 (1) 1,008 (1) 1,085 (1) 1,197 (1)
    Vysoký l/h 671 (1) 817 (1) 1,059 (1) 1,169 (1) 1,344 (1) 1,501 (1)
  Vytápění Vysoký l/h 705 (2) 840 (2) 1,114 (2) 1,259 (2) 1,369 (2) 1,551 (2)
    Nízký l/h 529 (2) 617 (2) 972 (2) 1,094 (2) 1,124 (2) 1,264 (2)
  Tlaková ztráta vody Chlazení Nízký kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 17 (1) 11 (1)
      Vysoký kPa 15 (1) 13 (1) 22 (1) 18 (1) 21 (1) 14 (1)
    Vytápění Nízký kPa 9 (2) 7 (2) 17 (2) 14 (2) 15 (2) 10 (2)
      Vysoký kPa 15 (2) 13 (2) 22 (2) 18 (2) 21 (2) 14 (2)
Přípustná teplota vody Chlazení Min. °C 5 5 5 5 5 5
    Max. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Vytápění Min. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Max. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Spoje potrubí Drain OD mm 17 17 17 17 17 17
Připojení vodního potrubí Primární spirála palce 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230 230 230
Poznámky Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K.
  Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.
  Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.
  Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741
  Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.