Specifications Table for FWR-AT

FWR02AATV3 FWR03AATV3 FWR06AATV3 FWR08AT
Chladicí výkon (standardní podmínky) Citelný výkon (2trubkový) Nízký kW 1.04 (1) 1.25 (1) 2.31 (1)  
    Vysoký kW 1.49 (1) 2.09 (1) 3.62 (1)  
  Celkový výkon (2trubkový) Nízký kW 1.35 (1) 1.75 (1) 2.99 (1)  
    Vysoký kW 1.94 (1) 2.91 (1) 4.48 (1)  
Topný výkon (standardní podmínky) Výkon (2trubkový) Nízký kW 1.50 (2) 1.76 (2) 3.36 (2)  
    Vysoký kW 2.15 (2) 2.94 (2) 4.88 (2)  
Vstup napájení Nízký kW 0.01 0.01 0.01  
  Vysoký kW 0.019 0.016 0.033  
Rozměry Jednotka Výška mm 564 564 564 564
    Šířka mm 774 984 1,190 1,404
    Hloubka mm 246 246 246 251
Hmotnost Jednotka kg 21.2 27.5 33.6 44
Casing Barva   Bílá - RAL 9010 Bílá - RAL 9010 Bílá - RAL 9010 Plast a kov RAL9010
Fan Průtok vzduchu Nízký m³/h 211 241 470  
    Vysoké m³/h 344 442 785  
Hladina celkového akustického výkonu Nízký dBA 40 (4) 36 (4) 43 (4)  
  Vysoký dBA 50 (4) 48 (4) 56 (4)  
Hladina akustického tlaku Nízký dBA 35 (6) 31 (6) 38 (6)  
  Vysoké dBA 45 (6) 43 (6) 51 (6)  
Průtok vody Chlazení Nízký l/h 234 (1) 302 (1) 515 (1)  
    Vysoký l/h 337 (1) 503 (1) 774 (1)  
  Vytápění Nízký l/h 260 (2) 301 (2) 575 (2)  
    Vysoký l/h 373 (2) 506 (2) 866 (2)  
  Tlaková ztráta vody Chlazení Nízký kPa 6 (1) 5 (1) 7 (1)  
      Vysoký kPa 12 (1) 11 (1) 14 (1)  
    Vytápění Nízký kPa 6 (2) 5 (2) 7 (2)  
      Vysoký kPa 12 (2) 11 (2) 14 (2)  
Přípustná teplota vody Chlazení Min. °C 5 5 5  
    Max. °C 95.0 95.0 95.0  
  Vytápění Min. °C 5.00 5.00 5.00  
    Max. °C 95.000 95.000 95.000  
Spoje potrubí Voda Vstup       3/4"
    Výstup       3/4"
  Drain OD mm 16 16 16  
Připojení vodního potrubí Primární spirála palce 1/2" 1/2" 1/2"  
  Přídavná spirála palce   1/2"    
Control systems Wired remote control       FWEC3A
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50  
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230
Poznámky Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: 2 trubky: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃
  Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: 2 trubky: vzduch 20°CST; vstupní voda 50°C; průtok vody jako v režimu chlazení
  Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Průtok vzduchu při 0 Pa ESP
  Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hodnoty průtoku vody a tlakových ztrát jsou při maximální rychlosti
  SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau Strømforbruget for ventilmotoren er 5 W (højst). Det er kun, mens den åbnes.
  Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.