FWR02AATV3 FWR03AATV3 FWR06AATV3 FWR08AT
Chladicí výkon (standardní podmínky) Latentní výkon (2trubkový) Vysoký kW 0.54 (1) 0.82 (1) 0.98 (1)  
  Citelný výkon (2trubkový) Nízký kW 1.04 (1) 1.25 (1) 2.31 (1)  
    Střední kW 1.30 (1) 1.69 (1) 2.90 (1)  
    Vysoký kW 1.49 (1) 2.09 (1) 3.62 (1)  
  Celkový výkon (2trubkový) Nízký kW 1.35 (1) 1.75 (1) 2.99 (1)  
    Střední kW 1.69 (1) 2.37 (1) 3.64 (1)  
    Vysoký kW 1.94 (1) 2.91 (1) 4.48 (1)  
Topný výkon (standardní podmínky) Výkon (2trubkový) Nízký kW 1.50 (2) 1.76 (2) 3.36 (2)  
    Střední kW 1.81 (2) 2.37 (2) 4.11 (2)  
    Vysoký kW 2.15 (2) 2.94 (2) 4.88 (2)  
Příkon Nízký kW 0.01 0.01 0.01  
  Střední kW 0.01 0.01 0.02  
  Vysoký kW 0.019 0.016 0.033  
  Max. W       147
  Min. W       4.2
FCEER B A A  
FCCOP B A A  
Rozměry Jednotka Výška mm 564 564 564 564
    Šířka mm 774 984 1,190 1,404
    Hloubka mm 246 246 246 251
Hmotnost Jednotka kg 21.2 27.5 33.6 44
Skříň Colour   Bílá - RAL 9010 Bílá - RAL 9010 Bílá - RAL 9010 Plast a kov RAL9010
  Materiál   Plast + plech Plast + plech Plast + plech Plast + plech
Tepelný výměník Typ   Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály  
  Řádků Množství   3 3 3 3
  Lamela Type   Hliník Hliník Hliník  
  Tube material   Měď Měď Měď  
  Objem vody l 1 1 1 2.1
  Přední část       0.292
  Rozteč lamel mm       2.1
  Stupňů Množství       12
Vzduchový filtr Type   Polypropylénová síť Polypropylénová síť Polypropylénová síť Plast
Ventilátor Typ   Odstředivý Odstředivý Odstředivý Odstředivý vícelistý, dvojité sání
  Množství   1 2 2 2
  Průtok vzduchu Low m³/h 211 241 470  
    Medium m³/h 271 341 605  
    High m³/h 344 442 785  
    Max. m³/h       1,660 (3)
    Min. m³/h       200 (3)
Motor ventilátoru Model       Rotor s permanentním magnetem, třída izolace F, elektronická ochrana proti přetížení
Insulation material Polyetylén s uzavřenými buňkami Polyetylén s uzavřenými buňkami Polyetylén s uzavřenými buňkami Třída 1 samozhášecí
Hladina celkového akustického výkonu Nízký dBA 40 (4) 36 (4) 43 (4)  
  Střední dBA 44 (4) 42 (4) 49 (4)  
  Vysoký dBA 50 (4) 48 (4) 56 (4)  
Hladina akustického tlaku Nízký dBA 35 (6) 31 (6) 38 (6)  
  Střední dBA 39 (6) 37 (6) 44 (6)  
  Vysoké dBA 45 (6) 43 (6) 51 (6)  
Průtok vody Chlazení Nízký l/h 234 (1) 302 (1) 515 (1)  
    Střední l/h 292 (1) 408 (1) 628 (1)  
    Vysoký l/h 337 (1) 503 (1) 774 (1)  
  Vytápění Nízký l/h 260 (2) 301 (2) 575 (2)  
    Střední l/h 315 (2) 408 (2) 709 (2)  
    Vysoký l/h 373 (2) 506 (2) 866 (2)  
  Tlaková ztráta vody Chlazení Nízký kPa 6 (1) 5 (1) 7 (1)  
      Médium kPa 9 (1) 8 (1) 10 (1)  
      Vysoký kPa 12 (1) 11 (1) 14 (1)  
    Vytápění Nízký kPa 6 (2) 5 (2) 7 (2)  
      Střední kPa 9 (2) 8 (2) 10 (2)  
      Vysoký kPa 12 (2) 11 (2) 14 (2)  
    Jmen. l/h       1,728 (4)
  Vytápění Jmen. l/h       1,728 (4)
Přípustná teplota vody Chlazení Min. °C 5 5 5  
    Max. °C 95.0 95.0 95.0  
  Vytápění Min. °C 5.00 5.00 5.00  
    Max. °C 95.000 95.000 95.000  
Spoje potrubí Voda Vstup       3/4"
    Výstup       3/4"
  Vypouštění OD mm 16 16 16  
Připojení vodního potrubí Primární spirála palce 1/2" 1/2" 1/2"  
  Přídavná spirála palce   1/2"    
Objem vody Primární spirála dm³ 0.70 1.06 1.43  
Řídicí systémy Kabelové dálkové ovládání       FWEC3A
Chladicí výkon Zjevný výkon Max. kW       7.43 (1)
    Min. kW       1.20 (1)
  Celkový výkon Max. kW       10.08 (1)
    Min. kW       1.79 (1)
Topný výkon 2 trubky Max. kW       11.18 (2)
    Min. kW       1.92 (2)
Hladina akustického výkonu Max. dBA       71
  Min. dBA       28
Izolace vibrací       Gumový kroužek pro motor ventilátoru
Tlaková ztráta vody Chlazení Jmenovitý kPa       25 (4)
  Vytápění Jmenovitý kPa       20 (4)
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50  
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230
Požadované pojistky A       2
Proudový příkon A A       1.27
  A A       0.09
Maximální pohlcený proud A 0.520 0.650 0.910  
Požadovaný průřez vedení mm² 0.5 0.5 0.5 1
Elektrický ohřívač Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50  
  Fáze   1 1 1  
  Frekvence Hz 50 50 50  
  Napětí V 230 230 230  
  Vstup napájení kW 1.5 1.6 2.0  
  Proud A 6.8 7.3 9.1  
Motor ventilátoru Řídicí napětí Nízký V 5.2 3.8 5.0  
    Střední V 6.9 5.7 6.7  
    Vysoký V 8.4 7.3 8.9  
Poznámky Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: 2 trubky: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃
  Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: 2 trubky: vzduch 20°CST; vstupní voda 50°C; průtok vody jako v režimu chlazení
  Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Průtok vzduchu při 0 Pa ESP
  Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hodnoty průtoku vody a tlakových ztrát jsou při maximální rychlosti
  SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau Strømforbruget for ventilmotoren er 5 W (højst). Det er kun, mens den åbnes.
  Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.