HXHD125A8V1B HXHD200A8Y1B
Topný výkon Jm. kW 14.0 (1) 22.4 (1)
Skříň Colour   Metalická šedá Metalická šedá
  Materiál   Povrstvený plech Povrstvený plech
Rozměry Jednotka Výška mm 705 705
    Šířka mm 600 600
    Hloubka mm 695 695
  Zabalená jednotka Výška mm 860 860
    Šířka mm 680 680
    Hloubka mm 800 800
Hmotnost Jednotka kg 92.0 147
  Zabalená jednotka kg 103 156
Balení Material   EPS, Karton, MDF, Dřevo (paleta), Kov EPS, Karton, MDF, Dřevo (paleta), Kov
  Hmotnost kg 8.75 8.75
Výměník tepla na straně chladiva Typ   Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla
  Množství   1 1
  Desky Množství   66 60
  Materiál   AISI 316 AISI 304
  Izolační materiál   Plstěný typ Plstěný typ
Čerpadlo Type   Stejnosměrný motor_ Stejnosměrný motor_
  Nr of speeds   Řízený měničem Řízený měničem
  Jmenovitý ESP jednotky Vytápění kPa 46.6 (2) 68.8 (3)
Vodní strana Výměník tepla Průtok vody Min. l/min 5.00 15.0
    Vytápění Jm. l/min 40.1 (2) 50.0 (3)
  Vytápění Typ   Deskový výměník tepla Deskový výměník tepla
    Množství   1.00 1.00
    Desky Množství   72.0 48.0
    Materiál   AISI 316 AISI 316
    Objem vody l 2.20 2.50
    Izolační materiál   Plstěný typ Plstěný typ
Expanzní nádoba Objem l 7 12
  Max. tlak vody bar 3 3
  Přívodní tlak bar 1 1
Water filter Průměr perforací mm 1.00 1.00
  Material   Mosaz Mosaz
Kaskáda kompresorů Množství   1 1
  Motor Typ   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor
    Startovací metoda   Přímá, řadová Přímá, řadová
Vodní okruh Průměr trubkového připojení palce G 1" (zásuvka) G 1" (zásuvka)
  Potrubí palce 1" 1"
  Bezpečnostní ventil bar 3 3
  Tlakoměr   Ano Ano
  Vypouštěcí ventil / Plnicí ventil   Ano Ano
  Odpojovací ventil   Ano Ano
  Vypouštěcí ventil vzduchu   Ano Ano
  Systém ohřevu vody Objem vody Max. l 200 400
      Min. l 20 20
Chladivo Type   R-134a R-134a
  Náplň kg 2.00 2.60
Okruh chladiva Průměr strany plynu mm 12.7 15.9
  Průměr strany kapaliny mm 9.52 9.52
  Vysokotlaká strana Návrhový tlak bar 38 38
Chladicí olej Objem náplně l 0.750 1.50
  Typ   FVC50K Daphne FVC68D
Hladina akustického výkonu Jm. dBA 55.0 (4) 60.0 (4)
Hladina akustického tlaku Jm. dBA 42.0 (4), 43.0 (5) 46.0 (4), 46.0 (5)
  Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 38 (4) 45 (4)
Provozní rozsah Vytápění Okolí Min. °C -20.0 -20.0
      Max. °C 20, 20 (6) 20, 20 (6)
    Vody strana Min. °C 25 25
      Max. °C 80.0 80.0
  Teplá užitková voda Okolí Min. °CDB -20.0 -20.0
      Max. °CDB 43.0 43.0
    Vody strana Min. °C 45 45
      Max. °C 75 75
Místo instalace Uvnitř Uvnitř
Power supply Fáze   1~ 3~
  Frekvence Hz 50 50
  Napětí V 220-240 380-415
  Rozsah napětí Min. % -10 -10
    Max. % 6 6
Current Zmax Text Ω 0.46, Viz poznámka 7, Viz poznámka 8, Viz poznámka 9 0.32, Viz poznámka 7, Viz poznámka 8, Viz poznámka 9
  Minimum Ssc value kVa 1459, Viz poznámka 10  
  Maximální proud při provozu Vytápění A 16.5 12.5
  Recommended fuses A 20 16
Více nájemníků Napájení Napětí V 24.0  
    Rozsah napětí Min. % -20.0  
      Max. % 20.0  
  Proud Maximální proud při provozu A 1.00  
    Doporučené pojistky A 3.15  
Kabelové spoje For power supply Quantity   2G 4G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Výhodná sazba kWh pro napájecí jednotky Množství   2G+2G 4G+2G
    Druh kabelů   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů
  Pro napájení více bytů Množství   2G  
    Poznámka   Zvolte průměr a typ podle státních a místních předpisů  
  Pro připojení s vnější jednotkou Množství   2 2
    Poznámka   F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake Vnitřní a venkovní jednotka Vnitřní a venkovní jednotka
Poznámky EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmínky okolního prostředí: 7° CDB/6° CWB EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmínky okolního prostředí: 7° CDB/6° CWB
  Pro vodu Dt 5°C Pro vodu Dt 5°C
  Pro vodu Dt 10 °C Pro vodu Dt 10 °C
  Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 55°C; LW 65°C Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 55°C; LW 65°C
  Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 70℃; LW 80℃ Úrovně hluku jsou měřeny při: EW 70℃; LW 80℃
  Montážní nastavení Montážní nastavení
  V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax. V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax.
  Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A. Evropská/mezinárodní technická norma stanovující limity pro změny napětí, výkyvy napětí a kmitání ve veřejné nízkonapěťové síti pro zařízení s jmenovitým napětím ≤ 75 A.
  Zsys: impedance systému Zsys: impedance systému
  Zkratový výkon Zkratový výkon