JEHSCU0360CM3 JEHSCU0250CM3 JEHSCU0200CM3 JEHSCU0300CM3 JEHSCU0350CM3 JEHSCU0400CM3 JEHSCU0500CM3 JEHSCU0600CM3 JEHSCU0680CM3 JEHSCU0800CM3 JEHSCU1000CM3
Capacity control Method   Pevné Pevné Pevné Pevné Pevné Pevné Pevné Pevné Pevné Pevné Pevné
Chlazení Koeficient degradace pro jednotky s pevně stanoveným a odstupňovaným výkonem   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25 0.25
  Cdc (Degradace chlazení)   0.25 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Chladicí výkon Střední teplota R-134a Jmen. kW 3.80   2.24   3.48 4.37 5.24 (1)     8.21 10.75
    R-404A Jmen. kW 6.32 4.50 3.71 5.24 5.50 7.17 8.03 (1) 10.20 10.95 13.85 17.75
    R-407A Jmen. kW 5.77 4.05 3.45 4.69   6.76 8.03 (1) 9.54 10.70 12.95  
    R-407F Jmen. kW 5.73 3.94 3.33 4.58   6.75 7.99 (1) 9.59   12.90  
    Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-407H Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-407H-=-Nom-=-kW kW   3.76 3.33 4.51   5.96   9.24 10.30 12.30  
    Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-448A Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-448A-=-Nom-=-kW kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
    Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-449A Refrigerating capacity-=-Medium temperature-=-R-449A-=-Nom-=-kW kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
Příkon Střední teplota R-134a Jmen. kW 1.61   1.03   1.68 1.85 2.300 (1)     3.74 4.86
    R-404A Jmen. kW 2.88 2.04 1.70 2.52 3.04 3.33 4.390 (1) 4.92 5.53 5.96 8.62
    R-407A Jmen. kW 2.58 2.04 1.63 2.45   2.97 3.930 (1) 4.65 5.54 6.24  
    R-407F Jmen. kW 2.91 2.16 1.78 2.71   3.21 4.360 (1) 5.03   6.13  
    Power input-=-Medium temperature-=-R-407H Power input-=-Medium temperature-=-R-407H-=-Nom-=-kW kW   1.86 1.71 2.50   3.15   4.82 5.79 5.58  
    Power input-=-Medium temperature-=-R-448A Power input-=-Medium temperature-=-R-448A-=-Nom-=-kW kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
    Power input-=-Medium temperature-=-R-449A Power input-=-Medium temperature-=-R-449A-=-Nom-=-kW kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
COP Střední teplota R-134a   2.36   2.19   2.08 2.36 2.28 (1)     2.20 2.21
    R-404A   2.19 2.21 2.19 2.08 1.81 2.15 1.83 (1) 2.07 1.98 2.32 2.06
    R-407A   2.24 1.99 2.12 1.92   2.28 2.04 (1) 2.05 1.93 2.08  
    R-407F   1.97 1.83 1.88 1.69   2.10 1.83 (1) 1.91   2.10  
    COP-=-Medium temperature-=-R-407H   2.02 1.93 1.80   1.89   1.92 1.78 2.20  
    COP-=-Medium temperature-=-R-448A   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
    COP-=-Medium temperature-=-R-449A   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
Roční spotřeba elektřiny Q R-134a Te -10 °C kWh/rok             11,969.00     16,257 19,586
  R-404 A Te -10 °C kWh/rok 10,719     10,396 12,939 12,578 18,673.00 19,387 21,075 24,409 33,116
  R-407 A Te -10 °C kWh/rok 10,187         10,973 17,546.00 18,408 22,240 25,491  
  R-407F Te -10 °C kWh/rok 10,933         11,873 18,883.00 18,903   26,882  
  Annual electricity consumption Q-=-R-407H Annual electricity consumption Q-=-R-407H-=-Te -10°C-=-kWh/a kWh/rok 10,664         12,082   19,576 23,664    
  Annual electricity consumption Q-=-R-448A Annual electricity consumption Q-=-R-448A-=-Te -10°C-=-kWh/a kWh/rok 11,736         12,512   18,395 22,298 27,302 34,432
  Annual electricity consumption Q-=-R-449A Annual electricity consumption Q-=-R-449A-=-Te -10°C-=-kWh/a kWh/rok 11,736         12,512   18,395 22,298 27,302 34,432
Koeficient sezónní energetické účinnosti SEPR R-134a Te -10 °C             2.69     3.10 3.37
  R-404 A Te -10 °C   3.62     3.10 2.61 3.50 2.64 3.23 3.19 3.49 3.30
  R-407 A Te -10 °C   3.48         3.79 2.81 3.19 2.96 3.12  
  R-407F Te -10 °C   3.22         3.49 2.60 3.12   2.95  
  Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-407H Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-407H-=-Te -10°C   3.15         3.03   2.90 2.68    
  Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-448A Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-448A-=-Te -10°C   3.02         3.13   3.22 2.96 2.88 2.83
  Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-449A Seasonal energy performance ratio SEPR-=-R-449A-=-Te -10°C   3.02         3.13   3.22 2.96 2.88 2.83
Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32 °C (bod A) R-134a Te -10 °C Jmenovitý chladicí výkon kW 3.80   2.24   3.48 4.37 5.24     8.21 10.75
      Jmenovitý příkon (DA) kW 1.61   1.03   1.68 1.85 2.30     3.74 4.86
      Jmenovité COP (COPA)   2.36   2.19   2.08 2.36 2.28     2.20 2.21
  R-404 A Te -10 °C Jmenovitý chladicí výkon kW 6.32 4.50 3.71 5.24 5.50 7.17 8.03 10.20 10.95 13.85 17.75
      Jmenovitý příkon (DA) kW 2.88 2.04 1.70 2.52 3.04 3.33 4.39 4.92 5.53 5.96 8.62
      Jmenovité COP (COPA)   2.19 2.21 2.19 2.08 1.81 2.15 1.83 2.07 1.98 2.32 2.06
  R-407 A Te -10 °C Jmenovitý chladicí výkon kW 5.77 4.05 3.45 4.69   6.76 8.03 9.54 10.70 12.95  
      Jmenovitý příkon (DA) kW 2.58 2.04 1.63 2.45   2.97 3.93 4.65 5.54 6.24  
      Jmenovité COP (COPA)   2.24 1.99 2.12 1.92   2.28 2.04 2.05 1.93 2.08  
  R-407F Te -10 °C Jmenovitý chladicí výkon kW 5.73 3.94 3.33 4.58   6.75 7.99 9.59   12.90  
      Jmenovitý příkon (DA) kW 2.91 2.16 1.78 2.71   3.21 4.36 5.03   6.13  
      Jmenovité COP (COPA)   1.97 1.83 1.88 1.69   2.10 1.83 1.91   2.10  
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407H Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407H-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW   3.76 3.30 4.51   5.96   9.24 10.30 12.300  
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW   1.86 1.71 2.50   3.15   4.82 5.79 5.580  
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   2.02 1.93 1.80   1.89   1.92 1.78 2.20  
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
Parametry při částečném zatížení při venkovní teplotě 25 °C (bod B) R-134a Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PB) kW             5.65     8.590 11.550
      Deklarovaný příkon (DB) kW             2.03     3.450 4.270
      Deklarované COP (COPB)             2.78     2.49 2.70
  R-404 A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PB) kW 6.990     5.570 6.13 7.930 8.97 11.200 12.200 15.250 19.450
      Deklarovaný příkon (DB) kW 2.490     2.310 2.68 2.900 3.86 4.340 4.810 5.340 7.700
      Deklarované COP (COPB)   2.81     2.41 2.29 2.73 2.32 2.58 2.54 2.86 2.53
  R-407 A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PB) kW 6.260         7.340 8.73 10.300 11.550 14.050  
      Deklarovaný příkon (DB) kW 2.260         2.530 3.49 4.100 4.880 5.500  
      Deklarované COP (COPB)   2.77         2.90 2.50 2.51 2.37 2.55  
  R-407F Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PB) kW 6.280         7.400 8.78 10.550   13.900  
      Deklarovaný příkon (DB) kW 2.480         2.780 3.87 4.410   5.570  
      Deklarované COP (COPB)   2.53         2.66 2.27 2.39   2.50  
  Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-407H Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-407H-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PB)-=-kW kW 5.95         6.50   9.94 11.100 13.250  
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared power input (DB)-=-kW kW 2.41         2.74   4.28 5.120 4.940  
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPB)   2.47         2.37   2.32 2.17 2.68  
  Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PB)-=-kW kW 6.250         6.900   10.200 11.350 13.400 17.350
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared power input (DB)-=-kW kW 2.440         2.750   4.270 5.210 5.750 7.690
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPB)   2.56         2.51   2.39 2.18 2.33 2.26
  Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PB)-=-kW kW 6.250         6.900   10.200 11.350 13.400 17.350
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared power input (DB)-=-kW kW 2.440         2.750   4.270 5.210 5.750 7.690
      Parameters at part load and ambient temp. 25°C (Point B)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPB)   2.56         2.51   2.39 2.18 2.33 2.26
Parametry při částečném zatížení při venkovní teplotě 15 °C (bod C) R-134a Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PC) kW             5.80     9.390 12.700
      Deklarovaný příkon (DC) kW             1.93     2.880 3.550
      Deklarované COP (COPC)             3.01     3.26 3.58
  R-404 A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PC) kW 7.960     6.260 6.86 8.930 10.00 12.550 13.700 17.150 22.400
      Deklarovaný příkon (DC) kW 1.990     1.925 2.30 2.380 3.33 3.630 4.010 4.580 6.280
      Deklarované COP (COPC)   4.00     3.25 2.98 3.75 3.00 3.46 3.42 3.74 3.57
  R-407 A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PC) kW 6.940         8.080 9.50 11.300 12.650 15.450  
      Deklarovaný příkon (DC) kW 1.870         2.010 3.04 3.370 4.040 4.630  
      Deklarované COP (COPC)   3.71         4.02 3.13 3.35 3.13 3.34  
  R-407F Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PC) kW 6.880         8.160 9.63 11.750   15.050  
      Deklarovaný příkon (DC) kW 1.990         2.210 3.32 3.560   4.790  
      Deklarované COP (COPC)   3.46         3.69 2.90 3.30   3.14  
  Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-407H Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-407H-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PC)-=-kW kW 6.620         7.250   10.900 12.150 14.55  
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared power input (DC)-=-kW kW 1.980         2.250   3.560 4.280 4.19  
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPC)   3.34         3.22   3.06 2.84 3.47  
  Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PC)-=-kW kW 6.720         7.540   11.250 12.500 14.60 19.250
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared power input (DC)-=-kW kW 2.110         2.260   3.570 4.390 4.84 6.400
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPC)   3.18         3.34   3.15 2.85 3.02 3.01
  Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PC)-=-kW kW 6.720         7.540   11.25 12.500 14.60 19.250
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared power input (DC)-=-kW kW 2.110         2.260   3.57 4.390 2.88 6.400
      Parameters at part load and ambient temp. 15°C (Point C)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPC)   3.18         3.34   3.15 2.85 3.26 3.01
Parametry při částečném zatížení při venkovní teplotě 5 °C (bod D) R-134a Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PD) kW             5.80     10.150 13.700
      Deklarovaný příkon (DD) kW             1.93     2.390 2.940
      Deklarované COP (COPD)             3.01     4.25 4.66
  R-404 A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PD) kW 8.590     6.340 7.10 9.830 10.40 13.800 15.150 19.050 24.800
      Deklarovaný příkon (DD) kW 1.710     1.885 2.19 1.970 3.16 3.050 3.350 3.970 5.290
      Deklarované COP (COPD)   5.02     3.36 3.24 4.99 3.29 4.52 4.52 4.80 4.69
  R-407 A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PD) kW 7.560         8.710 9.87 12.300 13.600 16.600  
      Deklarovaný příkon (DD) kW 1.560         1.610 2.83 2.740 3.320 3.910  
      Deklarované COP (COPD)   4.85         5.41 3.49 4.49 4.10 4.25  
  R-407F Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PD) kW 7.310         8.740 10.00 12.700   15.950  
      Deklarovaný příkon (DD) kW 1.630         1.730 3.06 2.820   4.090  
      Deklarované COP (COPD)   4.48         5.05 3.27 4.50   3.90  
  Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-407H Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-407H-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PD)-=-kW kW 7.260         7.960   11.850 13.050 15.700  
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared power input (DD)-=-kW kW 1.630         1.850   2.940 3.560 3.600  
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPD)   4.45         4.30   4.03 3.67 4.36  
  Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PD)-=-kW kW 7.250         8.160   12.200 13.600 15.750 20.900
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared power input (DD)-=-kW kW 1.790         1.890   3.010 3.700 4.020 5.280
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPD)   4.05         4.32   4.05 3.68 3.92 3.96
  Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared cooling capacity (PD)-=-kW kW 7.250         8.160   12.200 13.600 15.750 20.900
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared power input (DD)-=-kW kW 1.790         1.890   3.010 3.700 4.020 5.280
      Parameters at part load and ambient temp. 5°C (Point D)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COPD)   4.05         4.32   4.05 3.68 3.92 3.96
Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 25 °C R-134a Te -10 °C Chladicí výkon (P2) kW 4.06   2.38   3.71 4.70          
      Příkon (D2) kW 1.42   0.91   1.51 1.62          
      Deklarované COP (COP2)   2.86   2.62   2.46 2.90          
  R-404 A Te -10 °C Chladicí výkon (P2) kW   4.77 3.97                
      Příkon (D2) kW   1.87 1.54                
      Deklarované COP (COP2)   2.55 2.58                
  R-407A Te -10 °C Chladicí výkon (P2) kW   4.31 3.69 5.00              
      Příkon (D2) kW   1.83 1.45 2.22              
      Deklarované COP (COP2)   2.36 2.55 2.26              
  R-407F Te -10 °C Chladicí výkon (P2) kW   4.31 3.64 5.06              
      Příkon (D2) kW   1.89 1.53 2.37              
      Deklarované COP (COP2)   2.29 2.39 2.14              
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407H Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407H-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW   4.06 3.56 4.89              
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)   2.48 1.50 2.21              
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407H-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW   1.64 2.37 2.21              
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW   4.08 3.62 5.07              
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)   2.32 2.53 2.23              
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW   1.76 1.43 2.27              
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW   4.08 3.62 5.07              
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)   2.32 2.53 2.23              
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW   1.76 1.43 2.27              
Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43 °C R-134a Te -10 °C Chladicí výkon (P3) kW         3.06   4.51     7.26 9.46
      Příkon (D3) kW         2.02   2.89     4.56 5.92
      Deklarované COP (COP3)         1.52   1.56     1.59 1.60
  R-404 A Te -10 °C Chladicí výkon (P3) kW 5.21 3.76 3.00 4.37 4.26 5.89 6.30 8.49 9.13 11.45 14.15
      Příkon (D3) kW 3.60 2.52 2.19 3.10 3.83 4.16 5.48 6.00 6.72 7.09 10.75
      Deklarované COP (COP3)   1.45 1.50 1.37 1.41 1.11 1.42 1.15 1.42 1.36 1.61 1.32
  R-407 A Te -10 °C Chladicí výkon (P3) kW             6.77        
      Příkon (D3) kW             4.86        
      Deklarované COP (COP3)             1.39        
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW 4.99 3.35 2.80 4.12   5.57   8.29 9.25    
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)   1.41 1.36 1.31 1.31   1.37   1.42 1.32    
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW 3.54 2.47 2.14 3.14   4.08   5.82 7.00    
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW 4.99 3.35 2.80 4.12   5.57   8.29 9.25    
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)   1.41 1.36 1.31 1.31   1.37   1.42 1.32    
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW 3.54 2.47 2.14 3.14   4.08   5.82 7.00    
Skříň Colour   Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá Světle šedá
Rozměry Jednotka Výška mm 872 662 662 662 662 872 872 872 872 1,727 1,727
    Šířka mm 1,353 1,101 1,101 1,101 1,101 1,353 1,353 1,353 1,353 1,348 1,348
    Hloubka mm 575 444 444 444 444 575 575 575 575 641 641
Hmotnost Jednotka kg 112 72 70 74 74 119 123 125 126 222 226
Kompresor Type   Pístový kompresor Pístový kompresor Pístový kompresor Pístový kompresor Šnekový kompresor Pístový kompresor Šnekový kompresor Pístový kompresor Pístový kompresor Pístový kompresor Pístový kompresor
  Model   ZB26KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB15KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
  Olej Objem náplně l 1.5 1.36 1.24 1.45   1.360 2.070 1.890 1.800 2.5 3.2
  Typ oleje   Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
  Výměna pístu m³/h 9.90 6.80 5.90 8.60 9.90 11.400 14.400 17.100 18.800 22.10 29.10
Ventilátor Typ   Axiální Axiální Axiální Axiální Axiální Axiální Axiální Axiální Axiální Axiální Axiální
  Průtok vzduchu Chlazení Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Nom-=-m³/h m³/h 4,250 2,700 2,700 2,700 2,700 4,250 4,250 4,100 4,100 8,500 8,500
Sběrač kapaliny Objem l 7.6 4.5 4.5 4.5 4.5 7.6 7.6 7.6 7.6 13.6 13.6
Provozní rozsah Teplota prostředí Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20    
    Max. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43    
    Max. °C             43        
    Min. °C             -20        
Chladivo Type   R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-134a R-134a R-404A R-404A R-134a R-134a
  Typ 2   R-404A R-407A R-404A R-407A R-404A R-404A R-404A R-407A R-407A R-404A R-404A
  Typ 3   R-407A R-407F R-407A R-407F   R-407A R-407A R-407F R-407H R-407A R448A
  Typ 4   R-407F R-407H R-407F R-407H   R-407F R-407F R-407H R-448A R-407F R-449A
  Typ 5   R-407H R-448A R-407H R-448A   R-407H   R-448A R-449A R-407H  
  Refrigerant-=-Type 6   R-448A R-449A R-448A R-449A   R-448A   R-449A   R-448A  
  Refrigerant-=-Type 7   R-449A   R-449A     R-449A       R-449A  
  GWP   1,430 3,922 1,430 3,922 1,430.0 1,430 1,430.0 3,922 3,922 1,430 1,430
  GWP Typ 2   3,922 2,107 3,922 2,107 3,921.6 3,922 3,921.6 2,107 2,107 3,922 3,922
  GWP Typ 3   2,107 1,825 2,107 1,825   2,107 2,107.0 1,825 1,495.0 2,107 1,387
  GWP Typ 4   1,825 1,495.0 1,825 1,495.0   1,825 1,825.0 1,495.0 1,387 1,825 1,397
  GWP Typ 5   1,495 1,387 1,495.0 1,387   1,495.0   1,387 1,397.0 1,495  
  Refrigerant-=-GWP Type 6   1,387 1,397.0 1,387 1,397.0   1,387   1,397.0   1,387  
  Refrigerant-=-GWP Type 7   1,397.0   1,397.0     1,397.0       1,397  
Spoje potrubí Liquid line connection palce 1/2" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
  Suction line connection palce 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"
Hladina akustického tlaku Jm. dBA 37 (2) 34 (2) 33 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 40 (2) 43 (2) 43 (2)
Obecně Informace o dodavateli/výrobci Name and address   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Power supply Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Current Blokování rotoru A 46 32 26 40 46.0 50 65.5 74 101 95 118
  Maximální proud na pojistkách (MFA) A 10 10 10 10   16   16 20 20 25
Jednotka Jmenovitý provozní proud (RLA) R-404A Cooling A 6.8 4.8 3.5 5.0 6.43 8.2 9.11 9.6 12.3 13.0 16.2
    R-134a Chlazení A 4.8 3.4 2.9 3.8 4.28 5.2 6.57 6.9 8.7 12.4 12.6
    R-407F Chlazení A             8.40        
    R-407A Chlazení A             8.30        
Proud - 50 Hz Maximální proud na pojistkách (MFA) A             16        
Poznámky (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Viz podmínka: Venkovní teplota = 32 °C, Teplota vypařování = -10 °C a přehřátí 10 K (aplikace střední teploty) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C Viz podmínka: Venkovní teplota = 32 °C, Teplota vypařování = -10 °C a přehřátí 10 K (aplikace střední teploty) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m (2) - Hladina akustického tlaku je měřena v anechoické komoře 10 m
  (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (3) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny
  (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H   (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H   (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H (4) - Zveřejněná data založená na podmínce – teplota vratného plynu 20 °C, s výjimkou R-407H  
  (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H   (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H   (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H (5) - Zveřejněná data založená na podmínce – SH10K pro R-407H