LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ30B7Y1 LREQ40B7Y1
System Outdoor unit module 1               LREQ15BY1R LREQ20BY1R
  Outdoor unit module 2               LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Capacity control Method   Proměnlivé Proměnlivé Proměnlivé Proměnlivé Proměnlivé Proměnlivé Proměnlivé    
Chladicí výkon Nízká teplota kW kW 5.51 (2) 6.51 (2) 8.33 (2) 10.0 (2) 10.7 (2) 13.9 (2) 15.4 (2) 27.8 29.6
  Střední teplota kW kW 12.5 (1) 15.2 (1) 19.8 (1) 23.8 (1) 26.5 (1) 33.9 (1) 37.9 (1) 67.8 (3) 75.8 (3)
Příkon Nízká teplota Jmen. kW 4.65 (2) 5.88 (2) 7.72 (2) 9.27 (2) 9.89 (2) 12.8 (2) 14.1 (2) 25.6 27.6
  Střední teplota Jmen. kW 5.10 (1) 6.56 (1) 8.76 (1) 10.6 (1) 12.0 (1) 15.2 (1) 17.0 (1) 30.4 34.0
Roční spotřeba elektřiny Q R-410A Te -10 °C kWh/rok 19,907 24,681 33,483 42,794 46,377 61,683 72,030    
    Te -35 °C kWh/rok 22,805 27,453 33,817 39,747 44,363 61,090 67,325    
Koeficient sezónní energetické účinnosti SEPR R-410A Te -10 °C   3.86 3.79 3.64 3.42 3.51 3.38 3.23    
    Te -35 °C   1.80 1.77 1.84 1.88 1.80 1.70 1.70    
Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 32 °C (bod A) R-410A Te -10 °C Jmenovitý chladicí výkon kW 12.50 15.20 19.80 23.80 26.50 33.90 37.90    
      Jmenovitý příkon (DA) kW 5.10 6.56 8.76 10.60 12.00 15.20 17.00    
      Jmenovité COP (COPA)   2.45 2.32 2.26 2.25 2.21 2.23 2.23    
    Te -35 °C Jmenovitý chladicí výkon kW 5.51 6.51 8.33 10.00 10.70 13.90 15.40    
      Jmenovitý příkon (DA) kW 4.65 5.88 7.72 9.27 9.89 12.80 14.10    
      Jmenovité COP (COPA)   1.18 1.11 1.08 1.08 1.08 1.09 1.09    
Parametry při částečném zatížení při venkovní teplotě 25 °C (bod B) R-410A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PB) kW 11.25 13.68 17.82 21.42 23.85 30.51 34.10    
      Deklarovaný příkon (DB) kW 3.83 4.79 6.50 8.08 9.20 11.95 14.00    
      Deklarované COP (COPB)   2.94 2.86 2.74 2.65 2.59 2.55 2.44    
    Te -35 °C Deklarovaný chladicí výkon (PB) kW 5.23 6.18 7.91 9.50 10.17 13.21 14.63    
      Deklarovaný příkon (DB) kW 4.01 4.73 6.37 7.82 8.39 9.95 11.43    
      Deklarované COP (COPB)   1.30 1.31 1.24 1.21 1.21 1.33 1.28    
Parametry při částečném zatížení při venkovní teplotě 15 °C (bod C) R-410A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PC) kW 9.38 11.40 14.85 17.85 19.88 25.43 28.40    
      Deklarovaný příkon (DC) kW 2.36 3.02 4.48 5.66 6.20 7.24 8.47    
      Deklarované COP (COPC)   3.98 3.77 3.31 3.15 3.20 3.51 3.36    
    Te -35 °C Deklarovaný chladicí výkon (PC) kW 4.85 5.73 7.33 8.80 9.42 12.23 13.55    
      Deklarovaný příkon (DC) kW 2.85 3.43 3.98 4.83 5.51 7.79 8.42    
      Deklarované COP (COPC)   1.70 1.67 1.84 1.82 1.71 1.57 1.61    
Parametry při částečném zatížení při venkovní teplotě 5 °C (bod D) R-410A Te -10 °C Deklarovaný chladicí výkon (PD) kW 7.50 9.12 11.88 14.28 15.90 20.34 22.70    
      Deklarovaný příkon (DD) kW 1.73 2.05 2.53 3.34 3.47 5.41 6.32    
      Deklarované COP (COPD)   4.33 4.44 4.70 4.27 4.58 3.76 3.60    
    Te -35 °C Deklarovaný chladicí výkon (PD) kW 4.41 5.21 6.66 8.00 8.56 11.12 12.32    
      Deklarovaný příkon (DD) kW 2.01 2.44 3.05 3.40 3.80 5.48 6.04    
      Deklarované COP (COPD)   2.19 2.13 2.18 2.35 2.25 2.03 2.04    
Parametry při plném zatížení při venkovní teplotě 43 °C R-410A Te -10 °C Chladicí výkon (P3) kW 10.50 12.50 16.20 18.50 20.10 26.10 30.80    
      Příkon (D3) kW 6.83 7.97 11.60 12.70 13.70 17.90 20.40    
      Deklarované COP (COP3)   1.54 1.57 1.40 1.46 1.47 1.46 1.51    
    Te -35 °C Chladicí výkon (P3) kW 4.51 5.15 6.58 7.67 8.33 11.20 12.40    
      Příkon (D3) kW 5.96 6.99 9.65 10.90 11.70 15.70 16.80    
      Deklarované COP (COP3)   0.76 0.74 0.68 0.70 0.71 0.71 0.74    
Skříň Colour   Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)    
Rozměry Jednotka Výška mm 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680    
    Šířka mm 635 635 930 930 930 1,240 1,240    
    Hloubka mm 765 765 765 765 765 765 765    
Hmotnost Jednotka kg 166 166 242 242 242 331 337    
Kompresor Type   Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor    
  Výstup W 2,600 3,200 2,100 3,000 3,400 2,600 3,400    
  Výměna pístu m³/h 11.18 13.85 19.68 23.36 25.27 32.24 35.8    
  Otáčky ot./min 5,280 6,540 4,320 6,060 6,960 5,280 6,960    
  Startovací metoda   Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem)    
Kompresor 2 Typ     Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor    
  Výstup W     3,600 3,600 3,600 3,600 3,600    
  Výměna pístu m³/h     19.68 23.36 25.27 32.24 35.8    
  Otáčky ot./min     2,900 2,900 2,900 2,900 2,900    
  Startovací metoda_     Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem)    
Kompresor 3 Typ           Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor    
  Výstup W           3,600 3,600    
  Výměna pístu m³/h           32.24 35.8    
  Otáčky ot./min           2,900 2,900    
  Startovací metoda           Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem)    
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola    
  Množství   1 1 1 1 1 2 2    
  Průtok vzduchu Chlazení Jm. m³/min 95 102 171 179 191 230 240    
Motor ventilátoru Výkon W 350 350 750 750 750 350 750    
  Pohon   Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon    
Motor ventilátoru 2 Výstup W           350 750    
Tepelný výměník Typ   Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály    
Provozní rozsah Teplota prostředí Max. °C 43 43 43 43 43 43 43    
    Min. °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20    
  Výparník Chlazení Max. °CDB 10 10 10 10 10 10 10    
      Min. °CDB -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45    
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A    
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5    
  Náplň kg 5.2 5.2 7.9 7.9 7.9 11.5 11.5    
  Náplň TCO2Eq 10.9 10.9 16.5 16.5 16.5 24.0 24.0    
  Řízení   Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil    
Chladicí olej Typ   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D    
  Objem náplně l 1.7 (10), 2.5 (13) 1.7 (10), 2.5 (13) 1.7 (10), 2.1 (11), 3.0 (13) 1.7 (10), 2.1 (11), 3.0 (13) 1.7 (10), 2.1 (11), 3.0 (13) 1.7 (10), 2.1 (12), 4.0 (13) 1.7 (10), 2.1 (12), 4.0 (13)    
Spoje potrubí Plyn 50~130 m   ø 22,2 C1220T (pájené připojení) ø 22,2 C1220T (pájené připojení) ø 28,6 C1220T (pájené připojení) ø 28,6 C1220T (pájené připojení) ø 28,6 C1220T (pájené připojení) ø 34,9 C1220T (pájené připojení) ø 34,9 C1220T (pájené připojení) ø 41,28 C1220T (pájené připojení) ø 41,28 C1220T (pájené připojení)
    50 m nebo méně   ø 22,2 C1220T (pájené připojení) ø 22,2 C1220T (pájené připojení) ø 28,6 C1220T (pájené připojení) ø 28,6 C1220T (pájené připojení) ø 28,6 C1220T (pájené připojení) ø 34,9 C1220T (pájené připojení) ø 34,9 C1220T (pájené připojení) ø 41,28 C1220T (pájené připojení) ø 41,28 C1220T (pájené připojení)
  Liquid 50~130 m   ø 9,5 C1220T (pájené připojení) ø 9,5 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 19,05 C1220T (pájené připojení) ø 19,05 C1220T (pájené připojení)
    50 m nebo méně   ø 9,5 C1220T (pájené připojení) ø 9,5 C1220T (pájené připojení) ø 9,5 C1220T (pájené připojení) ø 9,5 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 12,7 C1220T (pájené připojení) ø 19,05 C1220T (pájené připojení) ø 19,05 C1220T (pájené připojení)
Hladina akustického tlaku Jm. dBA 55.0 (3) 56.0 (3) 57.0 (3) 59.0 (3) 61.0 (3) 62.0 (3) 63.0 (3) 65.0 66.0
Obecně Informace o dodavateli/výrobci Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium    
Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač    
    02   Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru    
    03   Nadproudové relé Nadproudové relé Nadproudové relé Nadproudové relé Nadproudové relé Nadproudové relé Nadproudové relé    
    04   Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením    
    05   Tavné pojistky Tavné pojistky Tavné pojistky Tavné pojistky Tavné pojistky Tavné pojistky Tavné pojistky    
    06     Proudová pojistka Proudová pojistka Proudová pojistka Proudová pojistka Proudová pojistka    
Power supply Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~    
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50    
  Napětí V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415    
Current Jmenovitý proud při provozu - 50 Hz Kompresor 1 Chlazení A 7.1 9.2 5.3 7.4 9.8 7.0 9.5    
    Kompresor 2 Chlazení A     7.5 7.9 8.3 8.2 8.4    
    Kompresor 3 Chlazení A           8.2 8.4    
Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10    
  Max. % 10 10 10 10 10 10 10    
Proud - 50 Hz Proud při plném zatížení (FLA) Motor ventilátoru A 0.4 0.4 0.9 0.9 0.9 0.4 0.7    
    Motor ventilátoru 2 A           0.4 0.7    
  Maximální proud na pojistkách (MFA) A 15 15 25 25 25 40 40 70 80
  Minimální proud v obvodu (MCA) A 12.8 13.7 19.3 22.0 24.0 31.4 35.0 62.8 70.0
  Minimální hodnota Ssc kVa     655 (0.000) 899 (0.000) 1,097 (0.000) 761 (0.000) 945 (0.000) 1,522 (0.000) 1,890 (0.000)
  Proud při spouštění (MSC) A     74 75 75 84 84 109 115
  Celkový proud při přetížení (TOCA) A 15.6 15.6 31.5 31.5 31.5 48.3 48.3 96.6 96.6
  Zmax Seznam   Zařízení vyhovuje normě EN 61000-3-3 Zařízení vyhovuje normě EN 61000-3-3              
    Text     0.27 0.27 0.27 0.24 0.24 0.12 0.12
Poznámky Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -10℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Pokud je cílová výparná teplota -20 °C nebo nižší, je možné přidat chladicí olej. Pokud je přidán olej chladiva, cílová výparná teplota se nesmí změnit na -20 °C nebo vyšší. Pokud je cílová výparná teplota -20 °C nebo nižší, je možné přidat chladicí olej. Pokud je přidán olej chladiva, cílová výparná teplota se nesmí změnit na -20 °C nebo vyšší.
  Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Chlazení: výparná teplota -35℃; vnější teplota: 32°C; sání SH10°C Pokud je provedena instalace v prostředí, kde venkovní teplota klesá pod -10 °C, je nutné instalovat větrolam nebo ochranu proti sněhu. Podrobnosti jsou uvedeny v servisní příručce. Pokud je provedena instalace v prostředí, kde venkovní teplota klesá pod -10 °C, je nutné instalovat větrolam nebo ochranu proti sněhu. Podrobnosti jsou uvedeny v servisní příručce.
  Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m Údaje akustického tlaku: měřeno ve vzdálenosti 1 m od čela jednotky, ve výšce 1,5 m Provozní podmínky venkovní jednotky: výparná teplota = -10 °C, venkovní teplota +32 °C, nasávání SH 10K Provozní podmínky venkovní jednotky: výparná teplota = -10 °C, venkovní teplota +32 °C, nasávání SH 10K
  RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota 32°CDB; sání SH 10°C; teplota nasycení je ekvivalentní sacímu tlaku -10°C Pro rozdělení potrubí nasávání venkovních jednotek použijte sadu potrubí rozbočky (EKHRQZM). Pro rozdělení potrubí nasávání venkovních jednotek použijte sadu potrubí rozbočky (EKHRQZM).
  TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. Jak používat olej chladiva ze servisních dílů DAIKIN. (nádoba 1 litr: č. dílu 5004333) Jak používat olej chladiva ze servisních dílů DAIKIN. (nádoba 1 litr: č. dílu 5004333)
  MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru Ostatní omezení jsou uvedena v Podmínkách provozu (3D085617). Ostatní omezení jsou uvedena v Podmínkách provozu (3D085617).
  Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota: 32 ℃; nasávání SH 10K; výparná teplota -10 ℃. RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota: 32 ℃; nasávání SH 10K; výparná teplota -10 ℃.
  Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.
  Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru
  MFA slouží k výběru jističe, pojistek MFA slouží k výběru jističe, pojistek MFA slouží k výběru jističe, pojistek MFA slouží k výběru jističe, pojistek MFA slouží k výběru jističe, pojistek MFA slouží k výběru jističe, pojistek MFA slouží k výběru jističe, pojistek Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu Rozsah napětí: jednotky jsou vhodné pro použití na elektrických sítích, kde dodávané napětí není pod nebo nad limity rozsahu
  Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení splňuje normu EN 61000-3-2 Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%. Maximální přípustná odchylka rozsahu napětí mezi fázemi je 2%.
  Kompresor 1 Kompresor 1 Kompresor 1 Kompresor 1 Kompresor 1 Kompresor 1 Kompresor 1 Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA
  Kompresor 2 Kompresor 2 Kompresor 2 Kompresor 2 Kompresor 2 Kompresor 2 Kompresor 2 MFA slouží k výběru jističe, pojistek MFA slouží k výběru jističe, pojistek
  Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3
  Náplň jednotky ze závodu Náplň jednotky ze závodu Náplň jednotky ze závodu Náplň jednotky ze závodu Náplň jednotky ze závodu Náplň jednotky ze závodu Náplň jednotky ze závodu    
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny    
  Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095 Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095 Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095 Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095 Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095 Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095 Směrnice o ekodesignu: (EU) 2015/1095