LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Skříň Colour   Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)
Rozměry Jednotka Výška mm 1,680 1,680
    Šířka mm 1,240 1,240
    Hloubka mm 765 765
Hmotnost Jednotka kg 331 337
Kompresor Type   Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor
  Výstup W 2,600 3,400
  Výměna pístu m³/h 32.24 35.80
  Otáčky ot./min 5,280 6,960
  Startovací metoda   Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem)
Kompresor 2 Typ   Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor
  Výstup W 3,600 3,600
  Výměna pístu m³/h 32.24 35.80
  Otáčky ot./min 2,900 2,900
  Startovací metoda_   Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem)
Kompresor 3 Typ   Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor
  Výstup W 3,600 3,600
  Výměna pístu m³/h 32.24 35.80
  Otáčky ot./min 2,900 2,900
  Startovací metoda   Přímo na potrubí (řízeno invertorem) Přímo na potrubí (řízeno invertorem)
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Množství   2 2
  Průtok vzduchu Chlazení Jm. m³/min 230 240
Motor ventilátoru Výkon W 350 750
  Startovací metoda   Přímý pohon Přímý pohon
Motor ventilátoru 2 Výstup W 350 750
Tepelný výměník Typ   Křížová lamela spirály Křížová lamela spirály
Sběrač kapaliny Objem l 13.5 13.5
Provozní rozsah Teplota prostředí Max. °C 43 43
    Min. °C -20 (2) -20 (2)
  Výparník Chlazení Max. °CDB 10 10
      Min. °CDB -45 (1) -45 (1)
Chladivo Type   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Náplň kg 11.5 11.5
  Náplň TCO2Eq 24.0 24.0
  Řízení   Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil
Chladicí olej Typ   Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Objem náplně l 1.7, 2.1 (14), 4.0 1.7, 2.1 (14), 4.0
Hladina akustického tlaku Jm. dBA 62.0 63.0
Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač
    02   Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru
    03   Nadproudové relé Nadproudové relé
    04   Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením
    05   Tavné pojistky Tavné pojistky
    06   Proudová pojistka Proudová pojistka
Power supply Fáze   3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50
  Napětí V 380-415 380-415
Current Jmenovitý proud při provozu - 50 Hz Kompresor 1 Chlazení A 7.0 9.5
    Kompresor 2 Chlazení A 8.2 8.4
    Kompresor 3 Chlazení A 8.2 8.4
Rozsah napětí Min. % -10 -10
  Max. % 10 10
Proud - 50 Hz Proud při plném zatížení (FLA) Motor ventilátoru A 0.4 0.7
    Motor ventilátoru 2 A 0.4 0.7
  Maximální proud na pojistkách (MFA) A 40 40
  Minimální proud v obvodu (MCA) A 31.4 35.0
  Minimální hodnota Ssc kVa 761 (0.000) 945 (0.000)
  Proud při spouštění (MSC) A 84 84
  Celkový proud při přetížení (TOCA) A 48.3 48.3
  Zmax Text   0.24 0.24
Poznámky Pokud je cílová výparná teplota -20 °C nebo nižší, je možné přidat chladicí olej. Pokud je přidán olej chladiva, cílová výparná teplota se nesmí změnit na -20 °C nebo vyšší. Pokud je cílová výparná teplota -20 °C nebo nižší, je možné přidat chladicí olej. Pokud je přidán olej chladiva, cílová výparná teplota se nesmí změnit na -20 °C nebo vyšší.
  Pokud je provedena instalace v prostředí, kde venkovní teplota klesá pod -10 °C, je nutné instalovat větrolam nebo ochranu proti sněhu. Podrobnosti jsou uvedeny v servisní příručce. Pokud je provedena instalace v prostředí, kde venkovní teplota klesá pod -10 °C, je nutné instalovat větrolam nebo ochranu proti sněhu. Podrobnosti jsou uvedeny v servisní příručce.
  Provozní podmínky venkovní jednotky: výparná teplota = -10 °C, venkovní teplota +32 °C, nasávání SH 10K Provozní podmínky venkovní jednotky: výparná teplota = -10 °C, venkovní teplota +32 °C, nasávání SH 10K
  Pro rozdělení potrubí nasávání venkovních jednotek použijte sadu potrubí rozbočky (EKHRQZM). Pro rozdělení potrubí nasávání venkovních jednotek použijte sadu potrubí rozbočky (EKHRQZM).
  Jak používat olej chladiva ze servisních dílů DAIKIN. (nádoba 1 litr: č. dílu 5004333) Jak používat olej chladiva ze servisních dílů DAIKIN. (nádoba 1 litr: č. dílu 5004333)
  Ostatní omezení jsou uvedena v Podmínkách provozu (3D085617). Ostatní omezení jsou uvedena v Podmínkách provozu (3D085617).
  RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota: 32 ℃; nasávání SH 10K; výparná teplota -10 ℃. RLA je založeno na následujících podmínkách: vnější teplota: 32 ℃; nasávání SH 10K; výparná teplota -10 ℃.
  TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.
  MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru
  Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser
  Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.
  Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA
  MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).
  Kompresor 2 a 3 Kompresor 2 a 3
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny