Specifications Table for RKMBUHC3V3

RKMBUHCA3V3
Casing Barva   Bílý
  Material   Povrstvený plech
Rozměry Jednotka Výška mm 560
    Šířka mm 250
    Hloubka mm 210
  Zabalená jednotka Výška mm 650
    Šířka mm 300
    Hloubka mm 270
Hmotnost Jednotka kg 11
  Zabalená jednotka kg 12
Balení Materiál   Karton, EPS
Vodní okruh Piping connections diameter palce G 1 (zástrčka)
  Vypouštěcí ventil vzduchu   Ano
  Celkový objem vody l 1.55
Provozní rozsah Indoor installation Ambient Min. °CDB 5
      Max. °CDB 30
Power supply Název   V3
  Fáze   1~
  Frekvence Hz 50
  Napětí V 230
Elektrický ohřívač Současné záložní vytápění + pomocné vytápění (modely EKHW*) Proud při provozu *V3 A 26 (13+13)
    Minimální hodnota Ssc *V3   Viz poznámka 1
  Rozsah napětí Min. % -10
    Max. % 10
Wiring connections For power supply Quantity   3G
    Remark   Viz poznámka 3
  Pro připojení s Q1L (záložní sada pro ochranu proti přehřívání) Množství   2
    Poznámka   Minimální průřez kabelu 0,75 mm², max. délka: 10 m
  Pro připojení k R2T (záložní termistor vyhřívání) Množství   2
    Poznámka   Minimální průřez kabelu 0,75 mm², max. délka: 10 m
  Pro připojení se záložní sadou pro vyhřívání (z řídící skříně) Množství   3V3: 2 vodiče
    Poznámka   Minimální průřez kabelu 0,75 mm², max. délka: 10 m
Poznámky Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi
  Další informace jsou uvedeny v instalační příručce nebo na výkresu 4D097266
  Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů