RPS4
Upevnění Na straně zásobníku
Rozměry Zabalená jednotka Výška mm 903
    Šířka mm 310
    Hloubka mm 260
  Jednotka Výška mm 815
    Šířka mm 142
    Hloubka mm 230
Hmotnost Zabalená jednotka kg 7
  Jednotka kg 6
Balení Material   Kartón_
  Hmotnost kg 1
Čerpadlo Nr of speeds   PWM
  Vstup napájení W 60
  Type   Jedno čerpadlo - vysoký ESP (OPSP)_
Provozní rozsah Teplota prostředí Min. °C 5
    Max. °C 40
Klidová teplota Max. °C 85
Pomocné Solčerpadlo W 33
  Solpohotovost W 2.00
  Roční spotřeba elektřiny u pomocných komponent Qaux kWh 78
Řízení Typ   Digitální ovladač teplotních rozdílů s textovým displejem
  Příkon W 2
Sensor Snímač teploty solárního panelu   Pt1000
  Storage tank sensor   PTC
  Snímač zpětného průtoku   PTC
  Snímač přívodní teploty a průtoku   Napěťový signál (3,5 V ss)
Power supply Fáze   1~
  Frekvence Hz 50
  Napětí V 230
Power supply intake Vnitřní jednotka
Rozsah napětí Min. % -15
  Max. % 10