Specifications Table for RQCEQ-P3

RQCEQ280PY13 RQCEQ360PY13 RQCEQ460PY13 RQCEQ500PY13 RQCEQ540PY13 RQCEQ636PY13 RQCEQ712PY13 RQCEQ744PY13 RQCEQ816PY13 RQCEQ848PY13
System Outdoor unit module 1   RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
  Modul venkovní jednotky 2   RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Modul venkovní jednotky 3     RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Modul venkovní jednotky 4             RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
Chladicí výkon Jmen. 35 °CDB kW 28.0 (1) 36.0 (1) 45.0 (1) 50.0 (1) 54.0 (1) 63.6 (1) 71.2 (1) 74.4 (1) 81.6 (1) 84.8 (1)
Topný výkon Jmen. 6 °CWB kW 32.0 (2) 40.0 (2) 52.0 (2) 56.0 (2) 60.0 (2) 67.2 (2) 78.4 (2) 80.8 (2) 87.2 (2) 89.6 (2)
Příkon - 50 Hz Chlazení Jmen. 35 °CDB kW 7.04 10.3 12.2 13.9 15.5 21.9 21.2 23.3 27.1 29.2
  Vytápění Jmen. 6 °CWB kW 8.00 10.7 13.4 14.7 16.1 17.7 20.7 21.2 23.1 23.6
EER při jmen. výkonu 35°CDB kW/kW 3.98 3.48 3.77 3.61 3.48 2.90 3.36 3.19 3.01 2.90
COP při maximálním výkonu 6 °CMT kW/kW 4.00 3.72 3.89 3.80 3.72 3.79 3.80 3.81 3.77 3.79
Rozsah kapacity k 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Max. počet připojitelných vnitřních jednotek: 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Index vnitřního připojení Min.   140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
  Jm.   280 360 500 500 540 636 712 744 816 848
  Max.   364 468 598 650 702 827 926 967.0 1,061 1,102
Casing Barva   Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1) Slonovinová (Munsellův kód: 5Y7.5/1)
Provozní rozsah Chlazení Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Max. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
  Vytápění Min. ° CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Max. ° CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 57 61 61 62 63 64 63 64 65 66
Chladivo Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Řízení   Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil
  Okruhy Množství   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spoje potrubí Liquid Typ   Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení
    OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1
  Plyn Typ   Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení
    OD mm 22.2 25.4 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9 34.9 34.9
  Celková délka potrubí Systém Skutečná m 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
  Rozdíl hladin OU - IU Vnější jednotka v nejvyšší poloze m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Vypuštění plynu OD mm 19.1 19.1 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 25.4 28.6 28.6
    Typ   Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení Pájené spojení
  Délka potrubí Max. OU - IU m 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Power supply Název   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Proud - 50 Hz Minimální proud v obvodu (MCA) A 23.8 34.5 41.0 46.4 51.7 55.5 64.9 66.1 72.7 74.0
  Maximální proud na pojistkách (MFA) A 30 40 50 60 60 70 80 80 90 90
  Celkový proud při přetížení (TOCA) A 31.2 31.2 46.8 46.8 46.8 46.8 62.4 62.4 62.4 62.4
Poznámky Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m
  Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7° CDB, 6° CWB ekvivalentní délka potrubí chladiva: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m
  TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC. TOCA znamená celkovou hodnotu každého souboru OC.
  MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru MSC znamená maximální proud během spouštění kompresoru
  Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser
  Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%. Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.
  Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA Vælg ledningsstørrelse ud fra den større værdi af MCA eller TOCA
  MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage). MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny