RRRQ011AAV1 RRRQ014AAV1 RRRQ016AAV1
Skříň Colour   Bílá Daikin Bílá Daikin Bílá Daikin
  Materiál   Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska
Rozměry Jednotka Výška mm 1,345 1,345 1,345
    Šířka mm 900 900 900
    Hloubka mm 320 320 320
  Zabalená jednotka Výška mm 1,524 1,524 1,524
    Šířka mm 980 980 980
    Hloubka mm 420 420 420
Hmotnost Jednotka kg 120 120 120
  Zabalená jednotka kg 130 130 130
Balení Material   Dřevo, EPS, Karton Dřevo, EPS, Karton Dřevo, EPS, Karton
  Hmotnost kg 8 8 8
Tepelný výměník Délka mm 857 857 857
  Řádků Množství   2 2 2
  Rozteč lamel mm 2 2 2
  Passes Quantity   10 10 10
  Přední část 1.131 1.131 1.131
  Stupňů Množství   60 60 60
  Prázdný otvor trubkovnice Množství   0 0 0
  Tube type   Hi-XSS Hi-XSS Hi-XSS
  Lamela Type   Nesymetrická kazetová žaluzie Nesymetrická kazetová žaluzie Nesymetrická kazetová žaluzie
    Zpracování   Odolné proti korozi Odolné proti korozi Odolné proti korozi
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Množství   2 2 2
  Směr vypouštění   Vodorovně Vodorovně Vodorovně
Motor ventilátoru Množství   2 2 2
  Model   Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor
  Výkon W 70 70 70
  Pohon   Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon
Kompresor Množství_   1 1 1
  Type   Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor Hermeticky utěsněný šroubový kompresor
  Startovací metoda   Přímá, řadová Přímá, řadová Přímá, řadová
  Motor Ohřívač olejové skříně Množství   1 1 1
      Výstup W 33 33 33
Provozní rozsah Vytápění Min. ° CWB -20 -20 -20
    Max. ° CWB 20 20 20
  Teplá užitková voda Min. °CDB -20 -20 -20
    Max. °CDB 35 35 35
Hladina akustického výkonu Vytápění Jm. dBA 68 69 71
Hladina akustického tlaku Vytápění Jm. dBA 52 53 55
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň TCO2Eq 9.4 9.4 9.4
  Náplň kg 4.5 4.5 4.5
  Řízení   Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ)
  Okruhy Množství   1 1 1
Chladicí olej Typ   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Objem náplně l 1.5 1.5 1.5
Spoje potrubí Liquid Množství   1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 9.52 9.52 9.52
  Plyn Množství   1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 15.9 15.9 15.9
  Vypouštění Množství   3 3 3
    OD mm 26x3 26x3 26x3
  Délka potrubí Max. OU - IU m 3 3 3
      OU - IU m 50 50 50
    Systém Equivalent m 63 63 63
      Bez náplně m 10 10 10
  Vysokotlaká strana Návrhový tlak bar 40 40 40
  Additional refrigerant charge kg/m Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 30 30 30
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Metoda odmrazování Obrácený cyklus Obrácený cyklus Obrácený cyklus
Řízení odmrazování Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku
Capacity control Method   Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem
Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač
    02   Tepelná ochrana motoru ventilátoru Tepelná ochrana motoru ventilátoru Tepelná ochrana motoru ventilátoru
    03   Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením Ochrana měniče před přetížením
    04   Pojistka desky PC Pojistka desky PC Pojistka desky PC
Množství Příručka pro instalaci Příručka pro instalaci Příručka pro instalaci
Power supply Název   V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240
  Rozsah napětí Min. % -10 -10 -10
    Max. % 6 6 6
Current Zmax Text Ω 0.28 0.28 0.28
  Maximální proud při provozu Vytápění A 23.8 23.8 23.8
  Recommended fuses A 25 25 25
Kabelové spoje For power supply Quantity   2G 2G 2G
    Remark   Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů Zvolte průměr a typ podle národních a místních předpisů
  For connection with indoor Množství   2 2 2
    Remark   F1,F2 F1,F2 F1,F2
Power supply intake Vnitřní a venkovní jednotka Vnitřní a venkovní jednotka Vnitřní a venkovní jednotka
Poznámky Viz samostatný výkres s provozním rozsahem Viz samostatný výkres s provozním rozsahem Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
  Zmax: V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax. Zmax: V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax. Zmax: V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax.
  EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A. EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A. EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.
  Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny