Specifications Table for RRRQ-AV1

RRRQ011AAV1 RRRQ014AAV1 RRRQ016AAV1
Rozměry Jednotka Výška mm 1,345 1,345 1,345
    Šířka mm 900 900 900
    Hloubka mm 320 320 320
Hmotnost Jednotka kg 120 120 120
Provozní rozsah Vytápění Min. ° CWB -20 -20 -20
    Max. ° CWB 20 20 20
  Teplá užitková voda Min. °CDB -20 -20 -20
    Max. °CDB 35 35 35
Hladina akustického výkonu Vytápění Jm. dBA 68 69 71
Hladina akustického tlaku Vytápění Jm. dBA 52 53 55
Chladivo Typ   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň TCO2Eq 9.4 9.4 9.4
  Náplň kg 4.5 4.5 4.5
Spoje potrubí Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52
  Plyn OD mm 15.9 15.9 15.9
  Drain OD mm 26x3 26x3 26x3
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 30 30 30
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Množství Příručka pro instalaci Příručka pro instalaci Příručka pro instalaci
Power supply Název   V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240
Proud Doporučené jištění A 25 25 25
Poznámky Viz samostatný výkres s provozním rozsahem Viz samostatný výkres s provozním rozsahem Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
  Zmax: V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax. Zmax: V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax. Zmax: V souladu s EN/IEC 61000-3-11 může být nutné se poradit s distributorem energie a zajistit, aby zařízení bylo připojeno k příkonu s hodnotou Zsys (impedance systému) ≤ Zmax.
  EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A. EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A. EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.
  Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi Min. hodnota zkratovaného proudu Ssc: Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12: Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem > 16 A a ≤ 75 A v každé fázi
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny