RX50G3V1B
Skříň Colour   Slonovinová
Rozměry Jednotka Výška mm 735
    Šířka mm 825
    Hloubka mm 300
  Zabalená jednotka Výška mm 797
    Šířka mm 960
    Hloubka mm 390
Hmotnost Jednotka kg 48
  Zabalená jednotka kg 53
Tepelný výměník Délka mm 845
  Řádků Množství   2
  Rozteč lamel mm 1.8
  Stupňů Množství   32
  Tube type   Hi-XA (8)
  Lamela Type   Kazetová žaluziová lamela
    Zpracování   Protikorozní úprava (PE)
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola
  Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 48.9
      Vysoké cfm 1,727
      Jm. m³/min 48.9
      Jm. cfm 1,727
      Nízký m³/min 41.7
      Nízký cfm 1,472
    Vytápění Vysoké m³/min 45.0
      Vysoké cfm 1,589
      Nízký m³/min 41.7
      Nízký cfm 1,472
Motor ventilátoru Model   KFD-380-50-8C
  Výkon W 53.00
  Otáčky Chlazení Vysoké ot./min 780
      Nízký ot./min 670
    Vytápění Vysoké ot./min 720
      Nízký ot./min 670
Kompresor Model   2YC36BXD#C
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor
  Výstup W 1,100
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -10
      Max. °CDB 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -15
      Max. ° CWB 18
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 63
  Vytápění dBA 64
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 47
    Nízký dBA 44
  Vytápění Vysoké dBA 48
    Nízký dBA 45
Chladivo Type   R-410A
  Náplň kg 1.5
  Náplň TCO2Eq 3.1
  GWP   2,087.5
Spoje potrubí Délka potrubí Max. OU - IU m 30
    Systém Bez náplně m 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0,020 (pro délku potrubí přesahující 10m)
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 20
Capacity control Method   Řízený měničem
Chladicí olej Objem náplně l 0.65
  Typ   FVC50K
Standardní příslušenství Vypouštěcí hrdlo 1
  Příručka pro instalaci 1
Power supply Název   V1
  Fáze   1~
  Frekvence Hz 50
  Napětí V 220-240
Current Jmenovitý proud při provozu (RLA) Chlazení A 7.04 (2), 6.75 (3), 6.45 (4)
    Vytápění A 7.23 (2), 6.94 (3), 6.64 (4)
  Spouštěcí proud Chlazení A 7.4
    Vytápění A 7.4
Kabelové spoje For power supply Quantity   3
  For connection with indoor Množství   4
    Remark   Součástí je zemnicí vodič
Proud - 50 Hz Maximální proud na pojistkách (MFA) A 20
Poznámky SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau
  220 V
  230V
  240 V
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny