Specifications Table for RXM-N

RXM71N2V1B RXM42N2V1B (Archivováno) RXM50N2V1B (Archivováno) RXM60N2V1B (Archivováno)
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
Rozměry Jednotka Výška mm 734 734 734 734
    Šířka mm 870 870 870 870
    Hloubka mm 320 373 373 373
  Zabalená jednotka Výška mm 820 820 820 820
    Šířka mm 1,050 1,050 1,050 1,050
    Hloubka mm 480 480 480 480
Hmotnost Jednotka kg 56 50 50 50
  Zabalená jednotka kg 60 54 54 54
Kompresor Model   2YC71DXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
  Množství oleje cm³ 900 650 650 650
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
  Výstup W 2,400 1,300 1,300 1,300
  Typ oleje   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
Balení Hmotnost kg 4 4 4 4
Tepelný výměník Délka mm 920 920 920 920
  Řádků Množství   2 2 2 2
  Rozteč lamel mm 1.40 1.40 1.40 1.40
  Stupňů Množství   32 32 32 32
  Passes Quantity   2.2 2.2 2.2 2.2
  Tube type   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Lamela Type   Kazetová lamela (PE) Kazetová lamela (PE) Kazetová lamela (PE) Kazetová lamela (PE)
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Průtok vzduchu Chlazení Jm. m³/min 49.0 46.6 46.6 46.6
      Jm. cfm 1,730 1,645 1,645 1,645
    Vytápění Jm. m³/min 46.2 44.1 44.1 44.1
      Jm. cfm 1,632 1,557 1,557 1,557
Motor ventilátoru Model   D90B-37 D55F-31 D55F-31 D55F-31
  Výkon W 128 55 55 55
  Otáčky Chlazení Vysoké ot./min 880 760 760 760
      Jm. ot./min 780 760 760 760
      Nízký ot./min 700 740 740 740
    Vytápění Vysoké ot./min 740 720 720 720
      Jm. ot./min 740 720 720 720
      Nízký ot./min 680 660 660 660
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 46 46 46 46
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -15 -15 -15 -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 66 62.0 62.0 63.0
  Vytápění dBA 67 62.0 62.0 63.0
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 47 48.0 48.0 48.0
  Vytápění Jm. dBA 48 48.0 49.0 49.0
Chladivo Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 1.15 1.10 1.15 1.15
  Náplň TCO2Eq 0.78 0.75 0.78 0.78
  GWP   675.0 675 675 675
Spoje potrubí Liquid OD mm 6,4 6,4 6,4 6,4
  Plyn OD mm 15.90 12.7 12.7 12.7
  Vypouštění OD mm 18 16 16 16
  Délka potrubí Max. OU - IU m 30.0 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 20.0 20 20 20
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Capacity control Method   Proměnná (invertor) Proměnná (invertor) Proměnná (invertor) Proměnná (invertor)
Standardní příslušenství Uzávěr vypouštění 1 1 1 1
  Příručka pro instalaci 1 1 1 1
  Štítek náplně chladiva 1 1 1 1
  Vícejazyčné štítky pro fluorované skleníkové plyny 1 1 1 1
  Krytka vypouštění (1) 6 6 6 6
  Krytka vypouštění (2) 3 3 3 3
Power supply Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240
Kabelové spoje For power supply Quantity   3 3 3 3
    Remark   Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič
  For connection with indoor Množství   4 4 4 4
    Remark   Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič Součástí je zemnicí vodič
Poznámky (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
  (2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu (2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu
  (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny