RZAG71L7V1B RZAG100L7V1B RZAG125L7V1B RZAG140L7V1B
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Materiál   Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska
Rozměry Jednotka Výška mm 990 1,430 1,430 1,430
    Šířka mm 940 940 940 940
    Hloubka mm 320 320 320 320
  Zabalená jednotka Výška mm 1,170 1,610 1,610 1,610
    Šířka mm 1,015 1,015 1,015 1,015
    Hloubka mm 422 422 422 422
Hmotnost Jednotka kg 67 93 93 93
  Zabalená jednotka kg 79 105 105 105
Balení Hmotnost kg 12 12 12 12
Tepelný výměník Lamela Type   WF lamela WF lamela WF lamela WF lamela
    Zpracování   Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE)
Ventilátor Typ   Oběžné kolo Oběžné kolo Oběžné kolo Oběžné kolo
  Směr vypouštění   Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně
  Množství   1 2 2 2
  Průtok vzduchu Chlazení Jm. m³/min 59 70 70 70
    Vytápění Jm. m³/min 49 62 62 62
Motor ventilátoru Množství   1 2 2 2
  Model   Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor
  Výkon W 94 94 94 94
  Pohon   Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon
Kompresor Množství_   1 1 1 1
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
  Startovací metoda   Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -15 -15 -15 -15
      Max. °CDB 50 50 50 50
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -20 -20 -20 -20
      Max. ° CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 64 64 66 67
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 48 49 51 52
  Vytápění Jm. dBA 50 51 52 52
  Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 43 45 45 45
Chladivo Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 2.6 3.4 3.4 3.4
  Náplň TCO2Eq 1.8 2.3 2.3 2.3
  Řízení   Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ)
  GWP   675 675 675 675
  Okruhy Množství   1 1 1 1
Chladicí olej Typ   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
  Objem náplně l 0.9 1.35 1.35 1.35
Spoje potrubí Liquid Množství   1 1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plyn Množství   1 1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Vypouštění Množství   5 5 5 5
    Typ   Otvor Otvor Otvor Otvor
    OD mm 26.0 26.0 26.0 26.0
  Délka potrubí Max. OU - IU m 3 3 3 3
      OU - IU m 55 85 85 85
    Systém Equivalent m 75 100 100 100
      Bez náplně m 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Metoda odmrazování Obrácený cyklus Obrácený cyklus Obrácený cyklus Obrácený cyklus
Řízení odmrazování Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku
Capacity control Method   Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem
Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač
    02   Nízkotlaký spínač Nízkotlaký spínač Nízkotlaký spínač Nízkotlaký spínač
    03   Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru
    04   Pojistka Pojistka Pojistka Pojistka
Standardní příslušenství Spojky pláště 2 2 2 2
  Příručka pro instalaci 1 1 1 1
Power supply Název   V1 V1 V1 V1
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Rozsah napětí Max. % 264 264 264 264
    Min. % 198 198 198 198
Current Zmax Seznam   Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11
  Minimum Ssc value kVa Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12 Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12 Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12 Zařízení je v souladu s normou EN/IEC 61000-3-12
  Recommended fuses A 20 32 32 32
Kabelové spoje For power supply Remark   Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky
  For connection with indoor Remark   Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky
Power supply intake Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka
Poznámky Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny
  Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností
  Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností
  Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu