RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B
Skříň Colour   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Materiál   Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska Lakovaná pozinkovaná ocelová deska
Rozměry Jednotka Výška mm 990 1,430 1,430 1,430
    Šířka mm 940 940 940 940
    Hloubka mm 320 320 320 320
  Zabalená jednotka Výška mm 1,170 1,610 1,610 1,610
    Šířka mm 1,015 1,015 1,015 1,015
    Hloubka mm 422 422 422 422
Hmotnost Jednotka kg 80.0 101.0 101.0 101.0
  Zabalená jednotka kg 87.0 110.0 110.0 110.0
Tepelný výměník Lamela Type   WF lamela WF lamela WF lamela WF lamela
    Zpracování   Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE) Protikorozní úprava (PE)
Ventilátor Typ   Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola Ventilátor oběžného kola
  Směr vypouštění   Vodorovně Vodorovně Vodorovně Vodorovně
  Množství   1 2 2 2
  Průtok vzduchu Chlazení Jm. m³/min 59 70 70 84
      Rated m³/h 3,540 4,200 4,200 5,040
    Vytápění Jm. m³/min 49 62 62 62
      Rated m³/h 2,940 3,720 3,720 3,720
Motor ventilátoru Množství   1 2 2 2
  Model   Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor Bezkartáčový stejnosměrný motor
  Výkon W 94 94 94 94
  Pohon   Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon Přímý pohon
Kompresor Množství_   1 1 1 1
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
      Max. °CDB 50.0 50.0 50.0 50.0
  Vytápění Okolí Min. ° CWB -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
      Max. ° CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
  Vytápění dBA 64.0 66.0 67.0 69.0
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 48 50 51 52
  Vytápění Jm. dBA 50 52 53 53
  Tichý noční režim Úroveň 1 dBA 43 45 45 45
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 2.9 4.0 4.0 4.0
  Náplň TCO2Eq 6.05 8.35 8.35 8.35
  Řízení   Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ) Pojistný ventil (elektronický typ)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Okruhy Množství   1 1 1 1
Chladicí olej Typ   Syntetický olej FVC50K (éter) Syntetický olej FVC50K (éter) Syntetický olej FVC50K (éter) Syntetický olej FVC50K (éter)
  Objem náplně l 0.90 1.35 1.35 1.35
Spoje potrubí Liquid Množství   1 1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 9,52 9,52 9,52 9,52
  Plyn Množství   1 1 1 1
    Typ   Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení Rozlisované připojení
    OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Vypouštění Množství   5 5 5 5
    Typ   Otvor Otvor Otvor Otvor
    OD mm 26 26 26 26
  Délka potrubí Max. OU - IU m 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (1)
      OU - IU m 50 75 75 75
    Systém Equivalent m 70 (0.000) 90 (0.000) 90 (0.000) 90 (0.000)
      Bez náplně m 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka Viz instalační příručka
  Rozdíl hladin IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
  Tepelná izolace   Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu Potrubí kapaliny a plynu
Metoda odmrazování Obrácený cyklus Obrácený cyklus Obrácený cyklus Obrácený cyklus
Řízení odmrazování Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku Snímač teploty venkovního tepelného výměníku
Capacity control Method   Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem Řízený měničem
Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač Vysokotlaký spínač
    02   Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru Ochrana proti přetížení pohonu ventilátoru
    03   Pojistka Pojistka Pojistka Pojistka
Standardní příslušenství Spojky pláště 2 2 2 2
  Příručka pro instalaci 1 1 1 1
Power supply Název   Y1 Y1 Y1 Y1
  Fáze   3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 380-415 380-415 380-415 380-415
  Rozsah napětí Min. V 342 342 342 342
    Max. V 456 456 456 456
Current Zmax Seznam   Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11 Vyhovuje EN61000-3-11
Kabelové spoje For power supply Remark   Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky
  For connection with indoor Remark   Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky Viz instalace manuální venkovní jednotky
Power supply intake Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka Pouze vnější jednotka
Proud - 50 Hz Maximální proud na pojistkách (MFA) A 16 25 25 25
Poznámky 3 s doplňováním 3 s doplňováním 3 s doplňováním 3 s doplňováním
  Údaje o elektrickém systému najdete na zvláštním schématu Údaje o elektrickém systému najdete na zvláštním schématu Údaje o elektrickém systému najdete na zvláštním schématu Údaje o elektrickém systému najdete na zvláštním schématu
  PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES PED: montáž = kategorie l : vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES
  EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A. EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A. EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A. EN/IEC 61000-3-11: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for spændingsændringer, spændingssvingninger og flimmer i offentlige lavsspændingsforsyningssystemer for udstyr med mærkestrøm ≤ 75A.