MSB1310Y1AA MSB2180Y1AA MSB3370Y2AA BSB1710Y2AA BSB0870Y1AA MSB5820Y3AB BSB2650Y3AC MSB005EA11XX MSB106EA11XX MSB107EA11XX BSB010DA11XX BSB117DA11XX MSB125T261Y BSB125N261Y MSB135T38Y BSB135T38Y MSB135N38Y MSB210EA11XX MSB225T261Y BSB220DB11XX MSB212EB11XX MSB425EB11XX BSB330DB11XX MSB530EB11XX MSB315EB11XX MSB320EB11XX
Chladicí výkon Nízká teplota R-290 Jmen. kW       1.713 (1) 0.873 (1)   2.653 (1)             0.871 (1)   2.693 (1)                    
    R-452A Jmen. kW                     0.628 (1) 1.029 (1)               1.699 (1)     2.472 (1)      
  Střední teplota R-134a Jmen. kW               0.857 (1) 1.120 (1) 1.338 (1)               1.799 (1)     2.022 (1) 3.774 (1)   4.871 (1) 3.282 (1) 3.550 (1)
    R-290 Jmen. kW 1.309 (1) 2.179 (1) 3.367 (1)     5.821 (1)             1.225 (1)   3.428 (1)   2.600 (1)   2.070 (1)              
Recommended Cold Room Volume Low temperature V 100       13 4.4   28                                      
  Medium temperature V 100 11 21 39     78                                        
Příkon Max. W 0.94 1.58 2.51 2.49 1.26 4.66 1.26                                      
Rozměry Jednotka Výška mm 506 540 652 503 506 652 762 525 506 506 525 506 507 507 647 647 647 540 540 540 540 760 645 785 645 645
    Šířka mm 620 820 1,300 1,075 620 1,300 1,300 430 620 620 430 620 620 620 820 820 820 820 820 820 820 920 820 1,075 820 820
    Hloubka mm 719 809 1,044 924 719 1,044 1,044 771 719 719 771 719 719 719 929 929 929 809 809 809 809 1,042 929 1,046 929 929
  Zabalená jednotka Výška mm 690 720     690     690 660 660 690 660 660 660 800 800 800 690 690 690 690 880 800 920 800 800
    Šířka mm 730 930     730     540 730 730 540 730 730 730 930 930 930 930 930 930 930 1,100 930 1,200 930 930
    Hloubka mm 790 880     790     830 790 790 830 790 790 790 1,000 1,000 1,000 880 880 880 880 1,100 1,000 1,120 1,000 1,000
Hmotnost Jednotka kg 59 75 75 102 68 75 200 42 59 59 48 68 59 68 92 92 92 74 75 87 75 110 102 151 92 92
  Zabalená jednotka kg 73 96     82     55 73 73 61 82 73 82 114 114 114 95 96 108 96 139 124 184 114 114
Kompresor Type   Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetický. Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové Hermetické pístové
  Jmenovitý výkon kW 0.56 0.9 1.12 1.8 0.9 2.7 2.7 0.5 0.6 0.7 0.6 1.3           0.9   1.5 1.7 2.9 2.2 3.7 2.2 2.6
  Startovací metoda   Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý           Přímý   Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý Přímý
Kondenzátor Průtok vzduchu m³/h 750 1,400 1,750 1,400 750 2,900 2,000 400 750 750 400 750           1,400   1,400 1,400 3,100 1,500 3,200 1,500 1,500
Defrost Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn           Horký plyn   Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn Horký plyn
Evaporator Průtok vzduchu m³/h 550 1,100 1,500 1,100 550 3,600 2,500 500 550 550 500 550           1,100   1,100 1,100 2,300 2,300 3,450 2,300 2,300
  Proudění vzduchu m 4 4 4 4 4 4 4 3 (2) 4 (2) 4 (2) 3 (2) 4 (2)           4 (2)   4 (2) 4 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2)
Provozní rozsah Teplota v chladné místnosti Min. °C -5 -5 -5 -25 -25 -5 -25 -5 -5 -5 -25 -25 -5 -25 -5 -5 -5 -5 -5 -25 -5 -5 -25 -5 -5 -5
    Max. °C 10 10 10 -15 -15 10 -15 10 10 10 -15 -15 10 -15 10 10 10 10 10 -15 10 10 -15 10 10 10
Chladivo Type   R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-290 R-290 R-290 R-290 R-290 R-134a R-290 R-452A R-134a R-134a R-452A R-134a R-134a R-134a
  GWP   3 3 3 3 3 3 3 1,430.0 1,430.0 1,430.0 2,141.0 2,141.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1,430.0 3.0 2,141.0 1,430.0 1,430.0 2,141.0 1,430.0 1,430.0 1,430.0
  Náplň kg               0.47 0.40 0.46 0.50 0.42 0.15 0.15 0.37 0.34 0.37 0.75 0.15 0.72 0.78 0.93 0.96 2.60 0.86 0.82
  Náplň TCO2Eq               0.67 0.57 0.66 1.07 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 1.54 1.12 1.33 2.06 3.7 1.23 1.17
PED Category   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0   0 0 0 0 1 0 0
Power supply Napětí V 230 230 230 230 230 400 400 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 230 230 400 400 400 400 400 400 400
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Jmenovitý příkon kW               0.80 (1) 1.10 (1) 0.70 (1) 0.50 (1) 1.00 (1) 1.161 (1) 0.830 (1) 3.208 (1) 2.476 (1) 2.417 (1) 1.00 (1) 2.030 (1) 1.50 (1) 1.70 (1) 2.60 (1) 2.00 (1) 3.40 (1) 2.00 (1) 2.30 (1)
Jmenovitý příkon A               4.70 (1) 6.10 (1) 4.30 (1) 3.00 (1) 6.00 (1)           5.60 (1)   4.30 (1) 4.00 (1) 6.00 (1) 4.70 (1) 7.90 (1) 4.80 (1) 5.30 (1)
Špička proudu A 30.9 40.2 53.7 75.2 37.9 41.2 37.9 26.0 31.0 32.0 23.0 43.0           38.0   27.0 26.0 52.0 32.0 69.0 34.0 42.0
Max. proud A 5.3 7.5 11.3 12.0 6.3 8.5 6.3 7.8 9.2 9.5 6.8 11.3           11.1   8.2 8.7 13.2 8.8 16.2 10.6 11.6
Poznámky (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: 0°C / +30 °C (1) - Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: -20 °C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C Za normálního provozu: 0°C / +30 °C
  (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. (2) - Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd. Základem je proud vzduchu. Proud vzduchu je ovlivňován různými faktory, jako je výška místnosti, skladování produktu, umístění výparníku atd.
  (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny (3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny