UATYQ250MCY17 UATYQ350MCY17 UATYQ450MCY17 UATYQ550MCY17 UATYQ600MCY17 UATYQ700MCY17 UATYQ900MCY17
Chladicí výkon Jm. kW 27.340 (3) 35.580 (3) 44.720 (3) 55.690 (3) 66.820 (3) 72.600 (3) 90.000 (3)
  Nom. Btu/h 93,300 (4) 121,400 (4) 152,600 (4) 190,000 (4) 228,000 (4) 247,700 (4) 307,100 (4)
Topný výkon Jm. kW 24.910 (3) 34.790 (3) 41.790 (3) 53.930 (3) 61.690 (3) 69.610 (3) 87.896 (3)
  Jm. Btu/h 85,000 (4) 118,700 (4) 142,600 (4) 184,000 (4) 210,500 (4) 237,500 (4) 299,900 (4)
Příkon Chlazení Jm. kW 8.140 10.780 13.040 16.740 19.650 21.610 28.5
  Vytápění Jm. kW 7.330 10.840 12.860 15.540 18.580 21.420 27.9
EER 3.36 3.30 3.43 3.33 3.40 3.36 3.16
COP 3.40 3.21 3.25 3.47 3.32 3.25 3.15
Evaporator Control Výstup vzduchu   Potrubní Potrubní Potrubní Potrubní Potrubní Potrubní Potrubní
    Operation   S vodiči S vodiči S vodiči S vodiči S vodiči S vodiči S vodiči
  Průtok vzduchu Chlazení m³/min 93.6 121.8 160.2 189.6 206.7 235.02 271.86
  Vnější statický tlak Pa 147 147 147 206 206 206 206
  Specifications Řádků Množství   3 3 4 4 4 4 4
    Přední část 0.80 0.46 0.51 0.61 0.76 0.91 0.91
  Opláštění Barva             Světle šedá
Trubkové spoje výparníku Velikost odvodu kondenzátu OD mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
Kondenzátor Rozměry Jednotka Výška mm 1,150 1,028 1,130 1,048 1,302 1,454 1,454
      Šířka mm 1,638 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209
      Hloubka mm 2,063 2,113 2,113 2,670 2,670 2,670 2,670
    Balení Výška mm 1,365 1,197 1,287 1,267 1,518 1,672 1,672
      Šířka mm 1,730 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276
      Hloubka mm 2,293 2,344 2,344 2,901 2,901 2,901 2,901
  Hmotnost Jednotka kg 445 580 610 830 880 1,020 1,020
  Skříň Barva   Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová Slonovinová
  Tepelný výměník Řádků Množství   2 3 3 3 3 3 3
    Přední část 1.28 1.10 1.24 1.33 1.75 2.00 2.00
  Průtok vzduchu Chlazení m³/min 203.40 339.84 342.60 365.40 572.04 600.36 600.36
    Chlazení cfm 8,230 12,000 12,100 12,900 20,200 21,200 21,200
  Motor Výstup W 780 1,100 1,020 1,180 2,000 2,000 2,000
  Kompresor Množství   1 2 2 2 2 2 2
    Motor Typ   Šroubový Šroubový Šroubový Šroubový Šroubový Šroubový Šroubový
  Provozní rozsah Chlazení Min. °CDB 0 0 0 0 0 0 0
      Max. °CDB 52 52 52 52 52 52 52
    Vytápění Min. ° CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. ° CWB 18 18 18 18 18 18 18
  Hladina akustického tlaku Nom. dBA 68 64 65 68 70 70 70
  Hladina akustického výkonu Jm. dBA 82 83 83 87 90 90 90
  Chladivo Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
    Vliv na globální oteplování (GWP)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
    Náplň TCO2Eq 12.7 12.1 15 18.2 21.7 24.2 24.2
    Náplň kg 6.1 5.8 7.2 8.7 10.4 11.6 11.6
    Řízení   Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil
    Okruhy Množství   1 2 2 2 2 2 2
  Refrigerant oil Charged volume l             3
  Bezpečnostní zařízení Položka 01   Vysokotlaký spínač, Nízkotlaký spínač, Řadič fází, Nastavení termostatu na výstupu Vysokotlaký spínač, Nízkotlaký spínač, Řadič fází, Nastavení termostatu na výstupu Vysokotlaký spínač, Nízkotlaký spínač, Řadič fází, Nastavení termostatu na výstupu Vysokotlaký spínač, Nízkotlaký spínač, Řadič fází, Nastavení termostatu na výstupu Vysokotlaký spínač, Nízkotlaký spínač, Řadič fází, Nastavení termostatu na výstupu Vysokotlaký spínač, Nízkotlaký spínač, Řadič fází, Nastavení termostatu na výstupu Vysokotlaký spínač, Nízkotlaký spínač, Řadič fází, Nastavení termostatu na výstupu
Power supply Název   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Fáze   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Current Jmenovitý proud při provozu (RLA) Chlazení A 14.70 19.50 23.80 30.20 33.80 39.00 54.8
    Vytápění A 14.10 19.80 24.40 28.80 32.30 40.20 56.7
Poznámky Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění. Všechny specifikace mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění.
  Všechny jednotky jsou testovány a odpovídají ISO5151. Všechny jednotky jsou testovány a odpovídají ISO5151. Všechny jednotky jsou testovány a odpovídají ISO5151. Všechny jednotky jsou testovány a odpovídají ISO5151. Všechny jednotky jsou testovány a odpovídají ISO5151. Všechny jednotky jsou testovány a odpovídají ISO5151. Všechny jednotky jsou testovány a odpovídají ISO5151.
  Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35°CDB, 24°CWB
  Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB Vytápění: vnitřní teplota 20° CDB; vnější teplota 7°CDB, 6°CWB
  Hladiny akustického tlaku jsou měřeny podle normy JIS B 8616. Hladiny akustického tlaku jsou měřeny podle normy JIS B 8616. Hladiny akustického tlaku jsou měřeny podle normy JIS B 8616. Hladiny akustického tlaku jsou měřeny podle normy JIS B 8616. Hladiny akustického tlaku jsou měřeny podle normy JIS B 8616. Hladiny akustického tlaku jsou měřeny podle normy JIS B 8616. Hladiny akustického tlaku jsou měřeny podle normy JIS B 8616.
  Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent
  Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny Obsahuje fluorované skleníkové plyny