Specifications Table for AVA-A / AZAS-MY1

AVA125AMVE / AZAS125M7Y1B
Chladicí výkon Jm. kW 12.1 (1)
Topný výkon Jm. kW 13.5 (2)
Prostorové chlazení Kapacita Pnávrh kW 12.1
  SEER   5.30
  Roční spotřeba energie kWh/r 1,370
Prostorové vytápění (průměrné klima) Výkon Pnávrh kW 6.00
  SCOP/A   3.64
  Roční spotřeba energie kWh/r 2,308
Poznámky (1) - Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní teplota: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m.
  (2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.
  (3) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
  (4) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu