Specifications Table for CHYHBH-AV32

CHYHBH05AFV32 CHYHBH05AAV32 CHYHBH08AFV32 CHYHBH08AAV32
Casing Colour   Bílý Bílý Bílý Bílý
  Material   Povrstvený plech Povrstvený plech Povrstvený plech Povrstvený plech
Rozměry Jednotka Výška mm 902 902 902 902
    Šířka mm 450 450 450 450
    Hloubka mm 164 164 164 164
Hmotnost Jednotka kg 30.0 30.0 30.0 30.0
PED Category   Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES
Vodní strana Výměník tepla Průtok vody Heating Max. l/min 23.0 (5) 23.0 (5) 23.0 (5) 23.0 (5)
Hladina akustického výkonu Jm. dBA 42 (6) 42 (6) 42 (6) 42 (6)
Provozní rozsah Vytápění Vody strana Min. °C   25 (7)   25 (7)
      Max. °C   50 (7)   50 (7)
Power supply Name   V3 V3 V3 V3
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230
Kabelové spoje Pro spojení s uživatelským rozhraním Quantity   2 2 2 2
    Remark   0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)
Poznámky (1) - Pouze pro vnitřní jednotku (1) - Pouze pro vnitřní jednotku (1) - Pouze pro vnitřní jednotku (1) - Pouze pro vnitřní jednotku
  (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle
  (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle
  (4) - Min. required (4) - Min. required (4) - Min. required (4) - Min. required
  (5) - Obtok kotle (5) - Obtok kotle (5) - Obtok kotle (5) - Obtok kotle
  (6) - Podle EN14825 (6) - Podle EN14825 (6) - Podle EN14825 (6) - Podle EN14825
  (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese