Specifications Table for EBLA09-16D3W1

EBLA09DA3W1 EBLA11DA3W1 EBLA14DA3W1 EBLA16DA3W1
Topný výkon Jm. kW 9.37 (1), 9.00 (2) 10.6 (1), 9.82 (2) 12.0 (1), 12.5 (2) 16.0 (1), 16.0 (2)
Chladicí výkon Jm. kW 9.35 (3), 9.10 (4) 11.6 (3), 11.5 (4) 12.8 (3), 12.7 (4) 14.0 (3), 15.3 (4)
Výkon ohřívače Krok 1 kW 3 3 3 3
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 2.79 (3), 1.71 (4) 3.56 (3), 2.17 (4) 4.06 (3), 2.51 (4) 4.58 (3), 3.24 (4)
  Vytápění Jm. kW 1.91 (1), 2.43 (2) 2.18 (1), 2.68 (2) 2.46 (1), 3.42 (2) 3.53 (1), 4.56 (2)
COP 4.91 (1), 3.71 (2) 4.83 (1), 3.66 (2) 4.87 (1), 3.64 (2) 4.53 (1), 3.51 (2)
EER 3.35 (3), 5.34 (4) 3.26 (3), 5.31 (4) 3.16 (3), 5.04 (4) 3.06 (3), 4.74 (4)
Rozměry Jednotka Výška mm 870 870 870 870
    Šířka mm 1,380 1,380 1,380 1,380
    Hloubka mm 460 460 460 460
Hmotnost Jednotka kg 149 149 149 149
Ventilátor Průtok vzduchu Vytápění Vysoké m³/min 48.0 55.8 70.4 85.0
    Chlazení Vysoké m³/min 63.1 70.4 85.0 85.0
Provozní rozsah Vytápění Vody strana Min. °C 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
      Max. °C 60 (6) 60 (6) 60 (6) 60 (6)
  Chlazení Okolí Min. °CDB 10 10 10 10
      Max. °CDB 43 43 43 43
    Vody strana Min. °C 5 5 5 5
      Max. °C 22 22 22 22
  Teplá užitková voda Okolí Min. °CDB -25 -25 -25 -25
      Max. °CDB 35 35 35 35
    Vody strana Min. °C 25 25 25 25
      Max. °C 55 (6) 55 (6) 55 (6) 55 (6)
Chladivo Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Náplň kg 3.80 3.80 3.80 3.80
  Náplň TCO2Eq 2.57 2.57 2.57 2.57
Prostorové vytápění Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí Obecně SCOP   3.44 3.37 3.42 3.37
      Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění   A++ A++ A++ A++
      ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 135 132 134 132
  Výstup vody 35°C v průměrném podnebí Obecné SCOP   4.82 4.73 4.70 4.69
      Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění   A+++ A+++ A+++ A+++
      ηs (Celoroční účinnost prostorového vytápění) % 190 186 185 185
Komponenta kompresoru Hlavní přívod napájení Fáze   3N 3N 3N 3N
    Napětí V 400 400 400 400
Power supply Name   W1 W1 W1 W1
  Phase   3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 400 400 400 400
Poznámky (1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Podmínka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB (3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB (3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB (3) - Chlazení: EW 12 °C; LW 7 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB
  (4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB (4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB (4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB (4) - Chlazení: EW 23 °C; LW 18 °C; podmínky okolního prostředí: 35 °CDB
  (5) - Podle EN14825 (5) - Podle EN14825 (5) - Podle EN14825 (5) - Podle EN14825
  (6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů (6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů (6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů (6) - Podrobnosti viz výkres provozních rozsahů
  (7) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce. (7) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce. (7) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce. (7) - Závisí na provozním režimu, podrobnosti jsou uvedeny v instalační příručce.