Specifications Table for EHBX-D6V / ERGA-DV7

EHBX04DA6V7 / ERGA04DAV37
Výkon vytápění Jm. kW 4.36 (1), 4.60 (2)
Chladicí výkon Jm. kW 4.86 (1), 4.52 (2)
Příkon Vytápění Jm. kW 0.830 (1), 1.26 (2)
  Chlazení Jm. kW 0.940 (1), 1.36 (2)
COP 5.23 (1), 3.65 (2)
EER 5.17 (1), 3.32 (2)
Poznámky (1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)