Specifications Table for EHSXB-A / ERLQ-CV3

EHSXB08P30AA / ERLQ008CAV3 EHSXB16P50AA / ERLQ011CAV3 EHSXB16P50AA / ERLQ014CAV3 EHSXB16P50AA / ERLQ016CAV3
Indoor unit EHSXB08P30AA EHSXB16P50AA EHSXB16P50AA EHSXB16P50AA
Výkon vytápění Min. kW 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Jm. kW 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Max. kW 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
Chladicí výkon Min. kW 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2)  
  Jm. kW 5.2 (1), 4.6 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
  Max. kW 8.4 (1), 6.4 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Příkon Vytápění Jm. kW 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
    Max. kW 2.54 (1), 2.96 (2) 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
  Chlazení Jm. kW 1.43 (1), 1.85 (2) 4.55 (1), 4.30 (2) 5.44 (1), 5.10 (2) 6.18 (1), 5.72 (2)
    Max. kW 2.89 (1), 3.20 (2) 4.53 (1), 4.31 (2) 5.42 (1), 5.09 (2) 6.15 (1), 5.74 (2)
COP 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER 3.65 (1), 2.51 (2) 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Ohřev užitkové vody Obecně Deklarovaný profil zátěže   L XL XL XL
  Průměrné podnebí Třída energetické účinnosti ohřevu vody   A A A A
Prostorové vytápění Výstup vody 55 °C v průměrném podnebí Obecně Třída celoroční účinnosti prostorového vytápění   A++ A++ A++ A++
Poznámky Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: -7 °CDB/-8 °CWB EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: -7 °CDB/-8 °CWB EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: -7 °CDB/-8 °CWB EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: -7 °CDB/-8 °CWB
  EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: 2 °CDB/1 °CWB EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: 2 °CDB/1 °CWB EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: 2 °CDB/1 °CWB EW 30 °C; LW 35 °C; podmínky okolního prostředí: 2 °CDB/1 °CWB
  Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 18℃ (ST=5°C)
  Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Teplota okolí 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)