Specifications Table for EHVZ-CB3V / ERHQ-BV3

EHVZ16S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVZ16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVZ16S18CB3V / ERHQ016BAV3
Topný výkon Jm. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Vstup napájení Vytápění Jm. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
COP 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
Ohřev užitkové vody Obecně Deklarovaný profil zátěže   L L L
  Průměrné podnebí Třída energetické účinnosti ohřevu vody   A A A
Poznámky (1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Podmínky 1: chlazení Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Podmínky 2: chlazení Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); vytápění Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Podmínky 3: vytápění Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Podmínky 3: vytápění Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Podmínky 3: vytápění Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Podmínky 4: vytápění Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Podmínky 4: vytápění Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Podmínky 4: vytápění Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - Kapacita musí být rozložena mezi vedlejší a hlavní zónu Další informace o dostupném výkonu (kPa) jsou uvedeny v datech ESP. (5) - Kapacita musí být rozložena mezi vedlejší a hlavní zónu Další informace o dostupném výkonu (kPa) jsou uvedeny v datech ESP. (5) - Kapacita musí být rozložena mezi vedlejší a hlavní zónu Další informace o dostupném výkonu (kPa) jsou uvedeny v datech ESP.
  (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)
  (8) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění (8) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění (8) - 15 °C-25 °C: jen BUH, čerpadlo vytápění nefunguje = při zavádění