Specifications Table for EWAQ-BVP

EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP
Chladicí výkon Jm. kW 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Capacity control Method   Proměnná (invertor) Proměnná (invertor) Proměnná (invertor) Proměnná (invertor)
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (5) 5.24 (5)
Rozměry Jednotka Hloubka mm 350 350 380 380
    Výška mm 735 735 997 997
    Šířka mm 1,090 1,090 1,160 1,160
Hmotnost Jednotka kg 83 83 106 106
Vodní výměník tepla Typ   Pájená deska Pájená deska Pájená deska Pájená deska
  Průtok vody Min. l/min 11 (7) 11 (7) 13 13
  Objem vody l 1 1 2 2
Air heat exchanger Typ   spirála s příčnými lamelami / trubky Hi-X a chromátované kazetové žaluziové lamely spirála s příčnými lamelami / trubky Hi-X a chromátované kazetové žaluziové lamely spirála s příčnými lamelami / trubky Hi-X a polyetylénem potahované kazetové žaluziové lamely spirála s příčnými lamelami / trubky Hi-X a polyetylénem potahované kazetové žaluziové lamely
Komponenty hydrauliky Expanzní nádoba Objem l 3 3 7 7
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Jm. m³/min 53 (1) 53 (1) 72 (1) 72 (1)
Kompresor Množství_   1 1 1 1
  Type   Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor Hermeticky utěsněný rotační kompresor
  Startovací metoda_   Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem Poháněný měničem
Provozní rozsah Vzduchová strana Chlazení Max. °CDB 43 43 46 46
      Min. °CDB 10 10 10 10
  Vody strana Chlazení Max. °CDB 22 22 22 22
      Min. °CDB 5 5 5 5
Hladina akustického výkonu Cooling Jm. dBA 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 48 (11) 49 (11) 52 (10) 53 (10)
  Tichý noční režim Chlazení dBA 44 (11) 44 (11) 43 (10) 43 (10)
Chladivo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
  Okruhy Množství   1 1 1 1
  Řízení   Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil
Náplň chladiva Na okruh kg 2.10 2.10 2.70 2.70
  Na okruh TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Vodní okruh Vypouštěcí ventil vzduchu   Ano (Ručně) Ano (Ručně) Ano (Ručně) Ano (Ručně)
  Vypouštěcí ventil / Plnicí ventil   Ano Ano Ano Ano
  Tlakoměr   Ne Ne Ne Ne
  Min. objem vody v systému l 20 20 20 20
  Piping connections diameter palce 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
  Odpojovací ventil   Ano Ano Ano Ano
Power supply Phase   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230
Poznámky (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃ (1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃
  (2) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 23℃; teplota vody vystupující z výparníku 18℃; teplota okolního vzduchu 35℃; standard: jiná než Eurovent (2) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 23℃; teplota vody vystupující z výparníku 18℃; teplota okolního vzduchu 35℃; standard: jiná než Eurovent (2) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 23℃; teplota vody vystupující z výparníku 18℃; teplota okolního vzduchu 35℃; standard: jiná než Eurovent (2) - Chlazení: teplota vody vstupující do výparníku 23℃; teplota vody vystupující z výparníku 18℃; teplota okolního vzduchu 35℃; standard: jiná než Eurovent
  (3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent (3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent (3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent (3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent
  (4) - Vytápění: teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; teplota okolního vzduchu 7° CDB, 6° CWB; standard: Eurovent (4) - Vytápění: teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; teplota okolního vzduchu 7° CDB, 6° CWB; standard: Eurovent (4) - Vytápění: teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; teplota okolního vzduchu 7° CDB, 6° CWB; standard: Eurovent (4) - Vytápění: teplota vstupní vody do kondenzátoru 30℃; teplota vody na výstupu z kondenzátoru 35℃; teplota okolního vzduchu 7° CDB, 6° CWB; standard: Eurovent
  (5) - Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent (5) - Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent (5) - Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent (5) - Veškeré výpočty výkonů jsou prováděny striktně v souladu s normou Eurovent
  (6) - Pro aplikace v průměrném klimatu a nízkých teplotách (6) - Pro aplikace v průměrném klimatu a nízkých teplotách (6) - Pro aplikace v průměrném klimatu a nízkých teplotách (6) - Pro aplikace v průměrném klimatu a nízkých teplotách
  (7) - V případě solanky je vyžadován minimální průtok 12 l/min (7) - V případě solanky je vyžadován minimální průtok 12 l/min (7) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování). (7) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování).
  (8) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování). (8) - Provoz je rozšířen na nižší průtok pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spouštění, vypnuté topné těleso, vypnuté odmrazování). (8) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby (8) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby
  (9) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby (9) - Včetně potrubí + PHE; bez expanzní nádoby (9) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C (9) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C
  (10) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C (10) - Nižší při instalaci záložního vytápění; Bez záložního vytápění se tepelné čerpadlo spouští při 10 °C (10) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra. (10) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra.
  (11) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra. (11) - Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofonu umístěného v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu, která závisí na vzdálenosti a akustickém prostředí Více informací viz výkres zvukového spektra. (11) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto z působnosti 2014/68/EU v souladu s čl. 1, 2f (11) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto z působnosti 2014/68/EU v souladu s čl. 1, 2f
  (12) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto z působnosti 2014/68/EU v souladu s čl. 1, 2f (12) - Montáž ≤ kategorie I: vyjmuto z působnosti 2014/68/EU v souladu s čl. 1, 2f (12) - Vstupní proud řízeného kompresoru s invertorem vždy < = maximální proud při provozu (12) - Vstupní proud řízeného kompresoru s invertorem vždy < = maximální proud při provozu
  (13) - Vstupní proud řízeného kompresoru s invertorem vždy < = maximální proud při provozu (13) - Vstupní proud řízeného kompresoru s invertorem vždy < = maximální proud při provozu (13) - Ssc: zkratovaný proud (13) - Ssc: zkratovaný proud
      (14) - Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi (14) - Evropská/mezinárodní norma stanovující standardní nastavení limitů pro harmonický proud vytvářený zařízením připojeným do veřejné sítě nízkého napětí se vstupním proudem větším než 16 A a ≤ 75 A v každé fázi