Specifications Table for EWYD-4ZXL

EWYD4004ZXLA2 EWYD4504ZXLA2 EWYD5004ZXLA2 EWYD5504ZXLA2 EWYD6004ZXLA2 EWYD6504ZXLA2 EWYD7004ZXLA2 EWYD8004ZXLA2
Poznámky (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C. (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C. (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C. (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C. (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C. (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C. (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C. (1) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze chlazení“ při okolní teplotě 35 °C, 50 % R.H.; Teplota vody na vstupu 12 °C, teplota vody na výstupu 7 °C.
Poznámky (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C. (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C. (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C. (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C. (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C. (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C. (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C. (2) - Provoz vzduch-voda v režimu „Pouze vytápění“ při okolní teplotě 7 °C, 85 % R.H.; Teplota vody na vstupu 40 °C, teplota vody na výstupu 45 °C.
Poznámky (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“. (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“. (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“. (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“. (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“. (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“. (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“. (3) - Provoz voda-voda v režimu „Chlazení + Vytápění“ stanovený při vodě procházející výměníkem tepla pro chlazení a výměníkem tepla pro vytápění za podmínek „Pouze chlazení“ a „Pouze vytápění“.
Poznámky (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C. (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C. (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C. (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C. (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C. (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C. (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C. (4) - Teplota studené vody na výstupu 7 °C, teplota teplé vody na výstupu 45 °C.
Poznámky (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění. (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění. (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění. (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění. (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění. (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění. (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění. (5) - Hladina akustického výkonu je uvedena pro podmínky (1) pro chlazení a podmínky (2) pro vytápění.
Poznámky (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1 (6) - Hladina akustického výkonu (pro výparník 12/7 °C, venkovní teplotu 35 °C a provoz při plném zatížení) měřena dle norem ISO 9614 a Eurovent 8/1
Poznámky (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu. (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu. (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu. (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu. (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu. (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu. (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu. (7) - Certifikace se vztahuje pouze na celkovou hladinu akustického výkonu.
Poznámky (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou (8) - Hladina akustického tlaku se vypočítává z hladiny akustického výkonu, uvádí se pouze pro informaci a není považována za závaznou
Poznámky (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků. (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků. (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků. (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků. (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků. (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků. (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků. (9) - Všechny údaje platí pro standardní jednotku bez volitelných doplňků.
Poznámky (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky. (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky. (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky. (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky. (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky. (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky. (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky. (10) - Všechny údaje se mohou bez upozornění změnit. Řiďte se údaji na typovém štítku jednotky.