Specifications Table for FHA-A / RZASG-MY1

FHA100AVEB / RZASG100M7Y1B FHA125AVEB / RZASG125M7Y1B FHA140AVEB / RZASG140M7Y1B
Chladicí výkon Jm. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Výkon vytápění Jm. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Pto (Thermostat off) W 0, 12    
Poznámky Jmenovité chladicí výkony vycházejí z těchto podmínek: vnitřní tep.: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí s chladivem: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m
  Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m. Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB, tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.