Specifications Table for FUA-A / RR-BW1

FUA71AVEB / RR71B8W1B FUA71AVEB9 / RR71B8W1B FUA100AVEB / RR100B8W1B FUA100AVEB9 / RR100B8W1B FUA125AVEB / RR125B8W1B FUA125AVEB9 / RR125B8W1B
Chladicí výkon Jm. kW 7.10 (3) 7.1 (3) 10.0 (3) 10.0 (3) 12.2 (3) 12.2 (3)
Jmenovitá účinnost EER   2.68 2.68 2.65 2.65 2.67 2.67
  Annual energy consumption kWh 1,325 1,325 1,890 1,890 2,285 2,285
  Směrnice o energetických štítcích Chlazení   D D D D D D
Poznámky (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m (1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 5m; rozdíl úrovně: 0m
  (2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m (2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m (2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m (2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m (2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m (2) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m; rozdíl úrovně: 0m
  (3) - Chlazení: vnitřní teplota 27°CDB, 19,0°CWB; vnější teplota 35°CDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m (vodorovné); rozdíl hladin: 0m (3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m, (vodorovné); rozdíl úrovně: 0m (3) - Chlazení: vnitřní teplota 27°CDB, 19,0°CWB; vnější teplota 35°CDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m (vodorovné); rozdíl hladin: 0m (3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m, (vodorovné); rozdíl úrovně: 0m (3) - Chlazení: vnitřní teplota 27°CDB, 19,0°CWB; vnější teplota 35°CDB; ekvivalentní délka potrubí: 7,5m (vodorovné); rozdíl hladin: 0m (3) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; vnější teplota 35 °CST; ekvivalentní délka potrubí: 7,5 m, (vodorovné); rozdíl úrovně: 0m