Specifications Table for FWE-CT

FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
Chladicí výkon (standardní podmínky) Citelný výkon (2trubkový) Nízký kW 0.70 1.20 1.40 2.10 2.50 3.10 3.70
    Vysoký kW 1.33 2.08 2.58 3.94 4.30 5.25 6.48
    Velmi vysoký kW 1.61 2.44 3.27 4.55 4.83 6.02 7.58
  Celkový výkon (2trubkový) Nízký kW 0.90 1.40 1.80 2.80 3.10 3.90 4.90
    Vysoký kW 1.81 2.78 3.49 5.32 5.68 6.92 8.64
    Velmi vysoký kW 2.17 3.22 4.34 6.06 6.83 7.84 9.96
Topný výkon (standardní podmínky) Výkon (2trubkový) Nízký kW 1.02 1.70 1.93 2.85 3.75 4.49 5.30
    Vysoký kW 1.96 3.13 3.76 5.61 6.53 7.84 9.43
    Velmi vysoký kW 2.38 3.66 4.77 6.48 7.96 9.00 11.08
Vstup napájení Nízký kW 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12
  Vysoký kW 0.039 0.054 0.059 0.093 0.128 0.145 0.180
  Velmi vysoký kW 0.046 0.069 0.083 0.119 0.163 0.181 0.230
Rozměry Jednotka Výška mm 253 253 253 253 253 253 253
    Šířka mm 590 590 590 590 590 590 590
    Hloubka mm 705 875 1,010 1,210 1,460 1,560 1,820
Hmotnost Jednotka kg 17.0 20.2 23.7 28.4 36.7 39.1 45.5
Casing Colour   Kov Kov Kov Kov Kov Kov Kov
Hladina celkového akustického výkonu Nízký dBA 31 38 32 39 38 41 40
  Vysoký dBA 49 56 50 55 57 58 60
  Velmi vysoký dBA 51 61 58 62 62 64 65
Hladina akustického tlaku Nízký dBA 21 28 22 29 27 31 29
  Vysoké dBA 39 46 38 45 47 48 49
  Velmi vysoký dBA 41 51 48 52 52 54 55
Průtok vody Chlazení Nízký l/h 115 184 209 327 388 497 565
    Vysoký l/h 212 331 404 668 733 899 1,050
    Velmi vysoký l/h 254 382 526 768 886 1,023 1,229
  Vytápění Vysoký l/h 370 592 707 1,051 1,279 1,531 1,773
    Nízký l/h 192 322 364 530 650 780 995
    Velmi vysoký l/h 449 692 899 1,216 1,562 1,757 2,085
  Tlaková ztráta vody Chlazení Nízký kPa 3 2 4 10 3 5 8
      Vysoký kPa 11 9 16 36 10 15 25
      Velmi vysoký kPa 15 12 24 46 15 19 33
    Vytápění Nízký kPa 4 4 5 11 35 50 11
      Vysoký kPa 14 12 20 44 134 189 33
      Velmi vysoký kPa 20 17 32 58 199 249 46
Piping connections Voda Vstup   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Výstup   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Drain OD mm R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Power supply Typ   220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Proudový příkon Nízký A 0.13 0.18 0.19 0.27 0.40 0.46 0.54
  Vysoké A 0.17 0.24 0.26 0.43 0.58 0.65 0.78
  Velmi vysoký A 0.21 0.31 0.37 0.53 0.73 0.81 1.03