Specifications Table for FWR-AF

FWR02AAFV3 FWR03AAFV3 FWR06AAFV3 FWR08AF FWR08AAFV3
Chladicí výkon (standardní podmínky) Citelný výkon (4trubkový) Nízký kW 0.97 (1) 1.23 (1) 2.27 (1)   3.01 (1)
    Vysoký kW 1.44 (1) 2.06 (1) 3.54 (1)   5.76 (1)
  Celkový výkon (4trubkový) Nízký kW 1.25 (1) 1.72 (1) 3.10 (1)   4.06 (1)
    Vysoký kW 1.77 (1) 2.86 (1) 4.64 (1)   7.79 (1)
Topný výkon (standardní podmínky) Výkon (4trubkový) Nízký kW 1.36 (3) 1.88 (3) 3.55 (3)   4.85 (3)
    Vysoký kW 1.76 (3) 2.68 (3) 4.64 (3)   7.35 (3)
Vstup napájení Nízký kW 0.01 0.01 0.01   0.013
  Vysoký kW 0.019 0.016 0.033   0.087
Rozměry Jednotka Výška mm 564 564 564 564 564
    Šířka mm 774 984 1,190 1,404 1,404
    Hloubka mm 246 246 246 251 271
Hmotnost Jednotka kg 21.2 27.5 33.6 46 43.1
Casing Colour   Bílá - RAL 9010 Bílá - RAL 9010 Bílá - RAL 9010 Plast a kov RAL9010  
Ventilátor Průtok vzduchu Nízký m³/h 205 237 460   636
    Vysoké m³/h 327 431 763   1,362
Hladina celkového akustického výkonu Nízký dBA 38 (4) 33 (4) 48 (4)   48 (4)
  Vysoký dBA 50 (4) 47 (4) 58 (4)   66 (4)
Hladina akustického tlaku Nízký dBA 33 (6) 28 (6) 43 (6)   43 (5)
  Vysoké dBA 45 (6) 42 (6) 54 (6)   61 (5)
Průtok vody Chlazení Nízký l/h 216 (1) 297 (1) 535 (1)   699 (1)
    Vysoký l/h 307 (1) 493 (1) 802 (1)   1,352 (1)
  Vytápění Vysoký l/h 154 (3) 234 (3) 406 (3)   643 (3)
    Nízký l/h 119 (3) 165 (3) 311 (3)   425 (3)
  Tlaková ztráta vody Chlazení Nízký kPa 7 (1) 5 (1) 7 (1)   5 (1)
      Vysoký kPa 13 (1) 11 (1) 14 (1)   16 (1)
    Vytápění Nízký kPa 5 (3) 2 (3) 5 (3)   14 (3)
      Vysoký kPa 6 (3) 4 (3) 8 (3)   29 (3)
Přípustná teplota vody Chlazení Min. °C 5 5 5   5
    Max. °C 95.0 95.0 95.0   95.0
  Vytápění Min. °C 5.00 5.00 5.00   5.00
    Max. °C 95.000 95.000 95.000   95.000
Piping connections Voda Vstup       3/4"  
    Výstup       3/4"  
  Drain OD mm 16 16 16   16
Připojení vodního potrubí Primární spirála palce 1/2" 1/2" 1/2"   3/4 "
  Přídavná spirála palce 1/2" 1/2" 1/2"   1/2"
Control systems Wired remote control       FWEC3A  
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230 230
Poznámky (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K. Chlazení: 4 trubky: vzduch 27°CDB, 19°CWB; voda na vstupu 7℃; voda na výstupu 12℃ (1) - Chlazení: vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB; teplota vstupní vody 7 °C, nárůst teploty vody 5 K.
  (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. Vytápění: 4 trubky: vzduch 20°CDB; voda na vstupu 70°C; voda na výstupu 60°C (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.
  (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. Průtok vzduchu při 0 Pa ESP (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.
  (4) - Hladina akustického výkonu podle ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podle ISO3741 (4) - Hladina akustického výkonu podle ISO3741 Hodnoty průtoku vody a tlakových ztrát jsou při maximální rychlosti (4) - Hladina akustického výkonu podle ISO3741
  (5) - SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau (5) - SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau (5) - SL: Luftstrømmens hastighedsindstillings lydløse ventilatorniveau Strømforbruget for ventilmotoren er 5 W (højst). Det er kun, mens den åbnes. (5) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.
  (6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. (6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden. (6) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.