Rozhraní KNX pro Split

KNX INTERFACE - KLIC-DD

KLIC-DD

Vlastnosti produktu

  • Integrace jednotek Split do automatizovaného systému domácnosti
  • Integrace prostřednictvím rozhraní KNX umoňuje monitorování a ovládání několika zařízení, jako je např. osvětlení, alarm a rolety z jednoho centrálního ovladače

Technické údaje

Dokumentace