Rozhraní KNX pro Sky Air a VRV

KNX INTERFACE - KLIC-DI

KLIC-DI

Vlastnosti produktu

  • Integrace jednotek Sky Air/VRV do systémů BMS
  • Integrace prostřednictvím rozhraní KNX umoňuje monitorování a ovládání několika zařízení, jako je např. osvětlení, alarm a rolety z jednoho centrálního ovladače

Technické údaje

Dokumentace