Specifications Table for FWE-DATN5V3-L

FWE03DATN5V3-L FWE04DATN5V3-L FWE05DATN5V3-L FWE06DATN5V3-L FWE07DATN5V3-L FWE08DATN5V3-L FWE10DATN5V3-L FWE11DATN5V3-L
Hladina akustického tlaku Sound pressure level-=-Low-=-dBA dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Sound pressure level-=-High-=-dBA dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Standardní příslušenství Příručka pro instalaci 1 1 1 1 1 1 1 1
Total sound power level Total sound power level-=-Low-=-dBA dBA 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Total sound power level-=-High-=-dBA dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Water flow Water flow-=-Cooling Water flow-=-Cooling-=-Low-=-l/h l/h 210 241 282 345 415 477 534 583
    Water flow-=-Cooling-=-High-=-l/h l/h 334 354 443 536 589 674 897 962
  Water flow-=-Heating Water flow-=-Heating-=-High-=-l/h l/h 344 409 496 689 751 797 1,029 1,092
    Water flow-=-Heating-=-Low-=-l/h l/h 230 306 341 505 542 613 669 717
  Water flow-=-Water pressure drop Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating-=-High-=-kPa kPa 18.59 15.05 22.22 16.99 36.92 28.69 45.14 50.28
      Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating-=-Low-=-kPa kPa 8.52 8.33 10.38 8.65 19.91 18.19 21.14 23.85
    Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling-=-High-=-kPa kPa 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling-=-Low-=-kPa kPa 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Spoje potrubí Drain OD mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Voda Vstup   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Výstup   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Vstup napájení Power input-=-High-=-kW kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Power input-=-Low-=-kW kW 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Allowed water temperature Allowed water temperature-=-Heating Allowed water temperature-=-Heating-=-Max.-=-°C °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Allowed water temperature-=-Heating-=-Min.-=-°C °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Allowed water temperature-=-Cooling Allowed water temperature-=-Cooling-=-Min.-=-°C °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Allowed water temperature-=-Cooling-=-Max.-=-°C °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Rozměry Jednotka Šířka mm 795 795 795 995 1,195 1,195 1,195 1,195
    Hloubka mm 610 610 610 610 610 610 610 610
    Výška mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Opláštění Barva   Kov Kov Kov Kov Kov Kov Kov Kov
Hmotnost Jednotka kg 17.5 18.5 18.5 22.0 25.5 25.5 25.5 25.5
Ventilátor Průtok vzduchu Fan-=-Air flow rate-=-Low-=-m³/h m³/h 235 263 304 446 481 481 555 619
    Fan-=-Air flow rate-=-High-=-m³/h m³/h 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Fan-=-Available static pressure Fan-=-Available static pressure-=-High-=-Pa Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
    Fan-=-Available static pressure-=-Low-=-Pa Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
Power supply Power supply-=-Type   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Fáze   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napětí V 230 230 230 230 230 230 230 230
Poznámky (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT (1) - Vstupní/výstupní teplota vody 7/12°C; vstupní teplota vzduchu 27°C ST 19 °C MT
  (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K. (2) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 45°C, pokles teploty vody 5 K.
  (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K. (3) - Vytápění: vnitřní teplota 20°CDB, 15°CWB; vstupní teplota vody 65 °C, pokles teploty vody 10 K.