Specifications Table for CHYHBH-AV32

CHYHBH05AAV32 CHYHBH05AFV32 CHYHBH08AAV32 CHYHBH08AFV32
Vodní strana Výměník tepla Průtok vody Vytápění Max. l/min 23.0 (5) 23.0 (5) 23.0 (5) 23.0 (5)
Provozní rozsah Vytápění Vody strana Max. °C 50 (7)   50 (7)
      Min. °C 25 (7)   25 (7)
Hladina akustického výkonu Nom. dBA 42 (6) 42 (6) 42 (6) 42 (6)
Rozměry Jednotka Šířka mm 450 450 450 450
    Hloubka mm 164 164 164 164
    Výška mm 902 902 902 902
Skříň Materiál   Povrstvený plech Povrstvený plech Povrstvený plech Povrstvený plech
  Colour   Bílý Bílý Bílý Bílý
PED Kategorie   Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES Čl.3§3, Vyjmuto z rozsahu PED kvůli čl. 1, pol. 3.6 z 97/23/ES
Hmotnost Jednotka kg 30.0 30.0 30.0 30.0
Kabelová připojení Pro spojení s uživatelsk ým rozhraním Poznámka   0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m) 0,75 mm² až 1,25 mm² (max délka 500 m)
    Množství   2 2 2 2
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvence Hz 50 50 50 50
  Označení   V3 V3 V3 V3
  Napětí V 230 230 230 230
Poznámky (1) - Pouze pro vnitřní jednotku (1) - Pouze pro vnitřní jednotku (1) - Pouze pro vnitřní jednotku (1) - Pouze pro vnitřní jednotku
  (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle (2) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), obtok kotle
  (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle (3) - ST/MT 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), obtok kotle
  (4) - Min. required (4) - Min. required (4) - Min. required (4) - Min. required
  (5) - Obtok kotle (5) - Obtok kotle (5) - Obtok kotle (5) - Obtok kotle
  (6) - Podle EN14825 (6) - Podle EN14825 (6) - Podle EN14825 (6) - Podle EN14825
  (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese (7) - Informace o provozním rozsahu *HYHB* a *HYKOMB33AA naleznete v příslušném výkrese