Specifications Table for RKXYQ-TA

RKXYQ5TAY1B
Rozměry Jednotka Výška mm 701
    Šířka mm 760
    Hloubka mm 554
Hmotnost Jednotka kg 105
Kompresor Type   Šroubový kompresor typ G
Hladina akustického výkonu Cooling Jm. dBA 64 (4)
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 48 (5)
Chladivo Type   R-410A
  GWP   2,087.5
  Náplň kg 4.00
  Náplň TCO2Eq 8.35
Standardní příslušenství Příručka pro montáž a provoz 1
  Propojovací potrubí 5
  Prohlášení o shodě 1
  Štítek chladiva pro předpisy k F-plynům 1
  Spojky pláště 3
  Šrouby 1
Power supply Name   Y1
  Phase   3N~
  Frekvence Hz 50
  Napětí V 380-415
Poznámky (1) - Jmenovité chladící výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností
  (2) - Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdíl úrovní: 0 m. Data pro řadu se standardní účinností
  (3) - Skutečný počet jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní VRV DX atd.) a omezení poměru propojení pro systém (bývá; 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
  (4) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.
  (5) - Hladina akustického tlaku je relativní hodnota závislá na vzdálenosti a akustickém prostředí. Podrobnosti viz také schémata hladiny akustického tlaku. Jmenovitý průtok vzduchu, ESP 60 Pa.
  (6) - Viz výběr potrubí s chladivem nebo instalační příručka
  (7) - V souladu s EN/IEC 61000-3-12 může být nezbytná konzultace s provozovatelem distribuční sítě s cílem zajistit, aby bylo zařízení připojeno výhradně ke zdroji s hodnotou Ssc ≥ minimální hodnota Ssc
  (8) - Hodnoty zvuku jsou měřeny v akusticky polomrtvé komoře.
  (9) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny