Specifications Table for SEHVX-AAW / SERHQ-AAW1

SEHVX20AAW / SERHQ020AAW1 SEHVX32AAW / SERHQ032AAW1 SEHVX40AAW / SERHQ020AAW1+SERHQ020AAW1 SEHVX64AAW / SERHQ032AAW1+SERHQ032AAW1
Výkon vytápění Jm. kW 21.3 (1), 21.3 (2) 32.1 (1), 32.1 (2) 42.5 (1), 42.5 (2) 63.7 (1), 63.7 (2)
  Max. kW 25.3 (1), 25.3 (2) 38.1 (1), 38.1 (2) 50.5 (1), 50.5 (2) 75.7 (1), 75.7 (2)
Chladicí výkon Jm. kW 20.7 (3) 30.9 (3) 41.5 (3) 62.3 (3)
  Max. kW 24.7 (3) 36.9 (3) 49.5 (3) 74.3 (3)
Příkon Vytápění Jm. kW 6.12 (1), 7.44 (2) 8.72 (1), 11.1 (2) 12.0 (1), 14.7 (2) 16.9 (1), 21.7 (2)
  Chlazení Jm. kW 7.59 (3) 13.5 (3) 15.4 (3) 27.4 (3)
COP 2.86 (2), 3.48 (1) 2.89 (2), 3.68 (1) 2.89 (2), 3.54 (1) 2.94 (2), 3.77 (1)
EER 2.73 (3) 2.29 (3) 2.69 (3) 2.27 (3)
Poznámky (1) - Vytápění Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C), údaje podle EN 14511: 2011 (1) - Vytápění Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C), údaje podle EN 14511: 2011 (1) - Vytápění Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C), údaje podle EN 14511: 2011 (1) - Vytápění Ta DB/WB 7/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C), údaje podle EN 14511: 2011
  (2) - Vytápění Ta DB/WB 7/6°C - LWC 45 °C (2) - Vytápění Ta DB/WB 7/6°C - LWC 45 °C (2) - Vytápění Ta DB/WB 7/6°C - LWC 45 °C (2) - Vytápění Ta DB/WB 7/6°C - LWC 45 °C
  (3) - Chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C), údaje podle EN 14511: 2011 (3) - Chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C), údaje podle EN 14511: 2011 (3) - Chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C), údaje podle EN 14511: 2011 (3) - Chlazení: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT=5 °C), údaje podle EN 14511: 2011
  (4) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (4) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (4) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny (4) - Zařízení využívá fluorované skleníkové plyny