Připojitelné jednotky

BRP069A61/62

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma
Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma
Daikin Altherma nízkoteplotní split
Daikin Altherma nízkoteplotní monoblok