Daikin Europe N.V. vyhrává cenu Factory of the Future za rok 2017

Hrdě oznamujeme, že Daikin Europe N.V. (DENV) je vítězem ceny Factory of the Future za rok 2017. Z 265 zúčastněných společností (65% z nich jsou malé a střední podniky) byla společnost DENV jednou z pěti společností uznávaných za jejich podstatný růst a závazek v dodání světové produkce. Cenu Factory of the Future je předávána společností Made Different, sdruženou organizací, která slouží k propagaci budoucí výroby v Belgii.

Továrny Budoucnosti

Co přesně charakterizuje Factory of the Future? Dle společnosti Made Different tato cena představuje Industry 4.0: vizi založenou na sedmi kritériích, které měří úspěch výrobní společnosti v 21. století. Těchto sedm kritérií je v rozmezí od schopnosti továrny zahrnout technologie světové třídy až po rozvoj chytré a udržitelné výroby se zaměřením na technologii. Navíc tyto vize prosazují lidsky zaměřený přístup, který považuje zaměstnance za významný přínos pro budoucí rozvoj společnosti.

Přijetí změn

Jako regionální ředitelství pro nadnárodní společnosti Daikin, je výrobní místo DENV v Ostendu, Belgii odpovědné za vývoj, digitální připojení, testování, výrobu a komercializaci klimatických řešení pro Evropu, Střední východ a Afriku.

S nedávným rozšířením svého výzkumného a vývojového střediska Daikin začala společnost DENV implementovat „tovární reformu“ založenou na Kaizen, což je japonská filosofie neustálého zlepšování. Od zahájení „tovární reformy“ dosáhla společnost DENV o 30% vyšší produktivity na výrobní lince a v oddělení tisku, o 30% snížila zásoby, a dosáhla rychlejšího výrobního plánu. Zaměřením na změnu jako klíče k úspěchu posílila DENV svoji pozici inovačního a vývojového centra Daikin Global.

Související články