Skip to main content

Zjistěte více o hodnotách společnosti Daikin

Naše hodnoty a filozofie skupiny

Muž opřený o zeď a dívající se na smartphone

Naše základní hodnoty určují způsob naší práce. Našim zákazníkům, kolegům i celé společnosti slibujeme absolutní důvěryhodnost. Harmonické osobní vztahy jsou základem našeho úspěchu: spolupráce je díky nim zábavná, pomáhají nám budovat vazby se širokou škálou partnerů a umožňují inovovat. V celé skupině podněcujeme podnikavý management k rozvoji našich zamšstnanců a růstu našeho podnikání využíváním nových příležitostí. Poskytujeme hodnotu prostřednictvím řešení pro úpravu vzduch.

Globální filozofie skupiny Daikin, která vychází z našich základních hodnot, poskytuje rámec pro naše firemní a obchodní rozhodování. Pomáhá nám vytvářet hodnoty pro firmu, pro naše lidi i pro naši planetu. Chceme být důvěryhodným partnerem při společném budování zdravější a udržitelnější společnosti.

Ve společnosti Daikin bereme firemní etiku vážně a věříme, že naše zásady přispívají k našemu úspěchu.

Snažíme se zajistit dodržování právních předpisů, poskytovat bezpečné a vysoce kvalitní produkty a služby, jednat podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a ve vztazích s dodavateli uplatňovat spravedlivé zadávání veřejných zakázek.

Dbáme na včasné a vhodné zveřejňování firemních informací a respektujeme duševní vlastnictví. Se všemi informacemi, které s námi sdílíte, zacházíme důvěrně, a proto můžete svůj produkt Daikin bezpečně připojit k online službám. Pěstujeme dynamické pracoviště, které podporuje hrdost a nadšení.

A stavíme se proti nezákonnému, protispolečenskému a neetickému chování. Každý, kdo má pochybnosti, je může důvěrně nahlásit prostřednictvím našeho postupu pro oznamovatele.