Skip to main content

Vytápění a chlazení

Naše tepelná čerpadla vzduch-vzduch a vzduch-voda poskytují vynikající vytápění, aby jste se doma mohli cíti tak jak to má být

Čtyřčlenná rodina se směje při hraní stolní hry ve větrané kuchyni

Šest důvodů proč zvolit tepelné čerpadlo

Hlubší porozumění do nejmenšího detailu

Výhody tepelného čerpadla

Více informací

O tom, který typ tepelného čerpadla je pro váš dům nejvhodnější, vám může poradit instalační partner společnosti Daikin, zaměstnanci ve firemním showroomu výrobce nebo náš navigátor řešení pro domácnosti.

Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 a 20 lety, i když závisí na řadě faktorů. Například údržbě. Přestože jsou tepelná čerpadla nenáročná na údržbu, každoroční kontrola provedená instalační firmou nebo servisním partnerem pomůže maximalizovat jejich životnost.

Tepelná čerpadla lze připojit ke starým nebo novým radiátorům.

Pokud již máte v domě radiátory, lze k nim snadno připojit vysokoteplotní tepelná čerpadla nebo hybridní tepelná čerpadla (pokud nahrazujete plynový kotel) a využít stávající potrubí bez nutnosti výměny radiátorů nebo provádění dalších prací.

Ano, tepelná čerpadla lze použít k ochlazování domova, ale záleží na typu těles, která máte.

Ideálním řešením pro chlazení pomocí tepelných čerpadel je například konvektor tepelného čerpadla (známý také jako jednotka fan coil). Funguje podobně jako klasický radiátor, navíc s tou výhodou, že může místnost vytápět i chladit.

Některá hybridní tepelná čerpadla lze připojit k tepelným čerpadlům vzduch-vzduch (také známým jako klimatizace), které jsou dalším oblíbeným řešením vytápění a chlazení.

Certifikovaná instalační firma se postará o vše, co souvisí s instalací vašeho tepelného čerpadla.

Nejjednodušší odpověď zní: záleží na tom... Instalace tepelného čerpadla, která zahrnuje umístění vnitřní a venkovní jednotky, nemá přesně stanovený časový rámec, neboť délka instalace závisí na mnoha různých faktorech, jako jsou:

  • Typ domu: V první řadě je třeba vzít v úvahu typ domu, ve kterém bude tepelné čerpadlo instalováno. Jedná se o novostavbu nebo starší dům? U novostaveb je třeba zohlednit projektování současně s ostatními právě probíhajícími pracemi. U stávajících domů bude v otázce potřebného času hrát roli například to, zda budou použity stávající topná tělesa, nebo zda budou nahrazena novými.
  • Typ tepelného čerpadla: Vzhledem k tomu, že existuje celá řada různých tepelných čerpadel, má každé z nich také své vlastní časové nároky na instalaci.
  • Další práce: Ať už instalujete tepelné čerpadlo do stávajícího domu nebo do novostavby, může být nutné provést další práce, abyste zajistili maximální využití nového systému. To může zahrnovat instalaci nebo výměnu topných těles (např. radiátorů), optimalizaci izolace atd.

Cena instalace tepelného čerpadla se liší v závislosti na typu tepelného čerpadla, které si vyberete, a na zemi, ve které žijete.

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit cenu, jsou renovace nebo dodatečné stavební práce (např. izolace), které je třeba provést, a instalační firma. Různé instalační firmy mají různé ceny podle svých odborných znalostí a zkušeností.

V různých zemích Evropy platí různé předpisy a pobídky na národní a regionální úrovni na podporu nákupu a instalace tepelného čerpadla.

Protože každý z nich má vlastní programy a kritéria způsobilosti, doporučujeme Vám se pro více informací obrátit na vybranou instalační firmu nebo na webové stránky veřejné správy.

Pro více informací o dotacích na tepelná čerpadla navštivte stránku dotace.

Většina tepelných čerpadel se obvykle skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Každá jednotka vydává při provozu hluk, který se obvykle měří v dBA a jeho úroveň se pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.

Když se v dokumntaci podíváte na "hladinu hluku", uvidíte také specifikace hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku.

Hladina akustického výkonu je hladina hluku měřená přímo u zdroje.

Hladina akustického tlaku je hladina hluku měřená ve stanovené vzdálenosti (obvykle 1,5 až 2 metry) od zdroje.

Vnitřní jednotky tepelných čerpadel Daikin mají obvykle hladinu akustického tlaku přibližně 30 dBA, což se dá srovnat se zvukem lidského šeptání.

Venkovní jednotky, které se dodávají ve větší škále velikostí/výkonů, se pohybují v rozmezí hladin akustického tlaku mezi 40 dBA a 62 dBA, což je srovnatelné s hlasitostí cvrlikání ptáků a hovoru lidí.

Tepelná čerpadla nejsou příliš náročná. Doporučujeme si naplánovat každoroční údržbu u své instalační firmy nebo poskytovatele servisu, abyste se ujistili, že vaše čerpadlo bude pracovat co nejefektivněji. Typický servis údržby zahrnuje řadu standardních kontrol a důkladné vyčištění jednotky a filtrů.

Zjistěte, které řešení vyhovuje vašim potřebám