Skip to main content

Geotermální tepelná čerpadla

Geotermální tepelná čerpadla získávají energii ze země prostřednictvím vrtů nebo horizontálních kolektorů. Instalace geotermálních tepelných čerpadel je složitější a je nákladnější než instalace tepelných čerpadel vzduch-voda.

Dům v krásné zasněžené krajině

Vše v jednom - chlazení, vytápění a ohřev vody v jedné jednotce

Ikona rámečku s ikonami počasí

Univerzální integrace se stávajícími i novými chladícími a topnými tělesy

Ikona rozvodné skříně

Propojení chytré domácnosti s Amazon Alexa nebo Google Assistant prostřednictvím Onecta

Ikona aplikace Onecta

Flexibilita volby na základě dostupného prostoru mezi vrtem nebo horizontálním zemním výměníkem tepla

Ikona volně stojícího a závěsného tepelného čerpadla

Prohlédněte si naše geotermální tepelné čerpadlo

Geotermální tepelné čerpadlo určené pro domy s nízkým dopadem na životní prostředí maximalizující využití obnovitelné energie
Pár objímající se na posteli v dokonalé teplotě

Průvodce výběrem řešení

Začněme s naším snadno použitelným nástrojem pro orientaci v produktech, který vám pomůže najít správné řešení pro vaše potřeby

Nákladová efektivita a udržitelnost s využitím obnovitelných zdrojů energie

Žádné emise, napájení převážně obnovitelnou energií ze země bez nutnosti venkovní jednotky

Budova v tuhé zimě napájená primárně obnovitelnou energií ze země bez venkovní jednotky

Další informace o tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla lze připojit ke starým nebo novým radiátorům.

Pokud již máte v domě radiátory, lze k nim snadno připojit vysokoteplotní tepelná čerpadla nebo hybridní tepelná čerpadla (pokud nahrazujete plynový kotel) a využít stávající potrubí bez nutnosti výměny radiátorů nebo provádění dalších prací.

Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 a 20 lety, i když závisí na řadě faktorů. Například údržbě. Přestože jsou tepelná čerpadla nenáročná na údržbu, každoroční kontrola provedená instalační firmou nebo servisním partnerem pomůže maximalizovat jejich životnost.

Ano, tepelná čerpadla lze použít k ochlazování domova, ale záleží na typu těles, která máte.

Ideálním řešením pro chlazení pomocí tepelných čerpadel je například konvektor tepelného čerpadla (známý také jako jednotka fan coil). Funguje podobně jako klasický radiátor, navíc s tou výhodou, že může místnost vytápět i chladit.

Některá hybridní tepelná čerpadla lze připojit k tepelným čerpadlům vzduch-vzduch (také známým jako klimatizace), které jsou dalším oblíbeným řešením vytápění a chlazení.

Většina tepelných čerpadel se obvykle skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Každá jednotka vydává při provozu hluk, který se obvykle měří v dBA a jeho úroveň se pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.

Když se v dokumntaci podíváte na "hladinu hluku", uvidíte také specifikace hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku.

Hladina akustického výkonu je hladina hluku měřená přímo u zdroje.

Hladina akustického tlaku je hladina hluku měřená ve stanovené vzdálenosti (obvykle 1,5 až 2 metry) od zdroje.

Vnitřní jednotky tepelných čerpadel Daikin mají obvykle hladinu akustického tlaku přibližně 30 dBA, což se dá srovnat se zvukem lidského šeptání.

Venkovní jednotky, které se dodávají ve větší škále velikostí/výkonů, se pohybují v rozmezí hladin akustického tlaku mezi 40 dBA a 62 dBA, což je srovnatelné s hlasitostí cvrlikání ptáků a hovoru lidí.

V různých zemích Evropy platí různé předpisy a pobídky na národní a regionální úrovni na podporu nákupu a instalace tepelného čerpadla.

Protože každý z nich má vlastní programy a kritéria způsobilosti, doporučujeme Vám se pro více informací obrátit na vybranou instalační firmu nebo na webové stránky veřejné správy.

Pro více informací o dotacích na tepelná čerpadla navštivte stránku dotace.

O tom, který typ tepelného čerpadla je pro váš dům nejvhodnější, vám může poradit instalační partner společnosti Daikin, zaměstnanci ve firemním showroomu výrobce nebo náš navigátor řešení pro domácnosti.

Cena instalace tepelného čerpadla se liší v závislosti na typu tepelného čerpadla, které si vyberete, a na zemi, ve které žijete.

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit cenu, jsou renovace nebo dodatečné stavební práce (např. izolace), které je třeba provést, a instalační firma. Různé instalační firmy mají různé ceny podle svých odborných znalostí a zkušeností.

Tepelná čerpadla nejsou příliš náročná. Doporučujeme si naplánovat každoroční údržbu u své instalační firmy nebo poskytovatele servisu, abyste se ujistili, že vaše čerpadlo bude pracovat co nejefektivněji. Typický servis údržby zahrnuje řadu standardních kontrol a důkladné vyčištění jednotky a filtrů.